Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sammenbrud i forhandling om pris på hospitalsmedicin

Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen formåede ikke at forhandle sig frem til ny prisaftale på hospitalsmedicinområdet på sit sidste aftalte møde.

Fredag eftermiddag skiltes parterne uden at have nået et resultat. Der er heller ikke aftalt et nyt møde.

Den nuværende aftale udløber 31. marts, altså torsdag efter påske, og derefter er der fri prissætning på medicinområdet i Danmark – med mindre regeringen griber ind og regulerer området ved lov.

Alt tydede ellers på, at aftalen kunne komme i hus fredag eftermiddag til det sidste planlagte møde. Men da det kom til stykket forlangte regionerne, ifølge oplysninger til Onkologisk Tidsskrift, endnu nogle ændringer, som industrien altså ikke umiddelbart kunne imødekomme.

Nu afventer parterne, at en af dem flytter sig. Hverken industrien eller regionerne har lyst til et regeringsindgreb. Regionerne fordi det er pinligt, at Christiansborg skal løse problemer, som regionerne ellers burde klare selv, og industrien fordi man gerne vil have indflydelse på sine vilkår.

Parterne har i udgangspunktet heller ingen appetit på fri prisdannelse, som kan føre til helt uforudsigelige markedsforhold med meget høje medicinpriser på nogle områder, og meget beskedent medicinindkøb på andre, og alt sammen uansvarligt i forhold til patienterne.

Det var ventet, at medicinalindustrien ville prøve at presse regionerne til indrømmelser i planerne om at etablere et prioriteringsorgan i Danmark. Men det er ifølge oplysninger til Onkologisk Tidsskrift ikke lykkedes. Nu håndteres de to sager i hver sit spor.

Den eksisterende aftale indebar prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i Danmark i perioden 1. januar 2013 - 31. december 2015. Den er siden blevet forlænget frem til 1. april 2016. Den gamle aftale nedsatte prisloftet med to gange 2,5 procent over aftaleperioden.

Dengang accepterede medicinalindustrien prisreduktionerne med henvisning til ’den helt særlige økonomiske situation i Europa,’ hvor der blev forventet ’prisfald på sygehusmedicin i en række af de europæiske lande, som Danmark normalt sammenlignes med,’ som det blev udtrykt da aftalen blev offentliggjort.

Dengang var parterne også ’enige om, at danske lægemiddelpriser generelt set ikke bør afvige fra prisniveauet i de europæiske lande, som vi i Danmark normalt sammenligner os med.’

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter