Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sammenbrud i forhandling om pris på hospitalsmedicin

Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen formåede ikke at forhandle sig frem til ny prisaftale på hospitalsmedicinområdet på sit sidste aftalte møde.

Fredag eftermiddag skiltes parterne uden at have nået et resultat. Der er heller ikke aftalt et nyt møde.

Den nuværende aftale udløber 31. marts, altså torsdag efter påske, og derefter er der fri prissætning på medicinområdet i Danmark – med mindre regeringen griber ind og regulerer området ved lov.

Alt tydede ellers på, at aftalen kunne komme i hus fredag eftermiddag til det sidste planlagte møde. Men da det kom til stykket forlangte regionerne, ifølge oplysninger til Onkologisk Tidsskrift, endnu nogle ændringer, som industrien altså ikke umiddelbart kunne imødekomme.

Nu afventer parterne, at en af dem flytter sig. Hverken industrien eller regionerne har lyst til et regeringsindgreb. Regionerne fordi det er pinligt, at Christiansborg skal løse problemer, som regionerne ellers burde klare selv, og industrien fordi man gerne vil have indflydelse på sine vilkår.

Parterne har i udgangspunktet heller ingen appetit på fri prisdannelse, som kan føre til helt uforudsigelige markedsforhold med meget høje medicinpriser på nogle områder, og meget beskedent medicinindkøb på andre, og alt sammen uansvarligt i forhold til patienterne.

Det var ventet, at medicinalindustrien ville prøve at presse regionerne til indrømmelser i planerne om at etablere et prioriteringsorgan i Danmark. Men det er ifølge oplysninger til Onkologisk Tidsskrift ikke lykkedes. Nu håndteres de to sager i hver sit spor.

Den eksisterende aftale indebar prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i Danmark i perioden 1. januar 2013 - 31. december 2015. Den er siden blevet forlænget frem til 1. april 2016. Den gamle aftale nedsatte prisloftet med to gange 2,5 procent over aftaleperioden.

Dengang accepterede medicinalindustrien prisreduktionerne med henvisning til ’den helt særlige økonomiske situation i Europa,’ hvor der blev forventet ’prisfald på sygehusmedicin i en række af de europæiske lande, som Danmark normalt sammenlignes med,’ som det blev udtrykt da aftalen blev offentliggjort.

Dengang var parterne også ’enige om, at danske lægemiddelpriser generelt set ikke bør afvige fra prisniveauet i de europæiske lande, som vi i Danmark normalt sammenligner os med.’

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo