Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere end nogensinde behandles i det private

Stadigt flere patienter sendes på privathospital på sundhedsvæsnets regning, viser nye tal fra Landspatientregistret. I 2015 sendte regionerne mere end 128.000 patienter til udredning og behandling på privathospitaler og -klinikker.

Dermed oversteg antallet af patienter i det private i 2015 de hidtil mest gyldne år for privathospitalerne, 2009 og 2010, hvor lidt over 110.000 patienter blev behandlet i det private, hvilket svarer til over 15 procent.

Mens patienterne i 2009 og 2010 primært fik foretaget større operationer med udgangspunkt i det udvidede frie sygehusvalg, der gav patienterne ret til at vælge et privat hospital, hvis ventetiden på behandling var længere end en måned, så har udviklingen de seneste år været drevet af regionernes bestræbelser på at leve op til retten til hurtig udredning ved at tilbyde patienterne udredning hos de private.

I dag sker stigningen først og fremmest på udbudsområdet i regionernes bestræbelser på at leve op til retten til hurtig udredning. Således købte regionerne ydelser i udbud for i alt 375 millioner kroner i 2015 mod 220 millioner kroner året før og 134 millioner kroner i 2013.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter