Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Yngre forskere tildeles 17,7 mio. til udvikling af dansk diabetesforskning

Danish Diabetes Academy (DDA) giver 17,7 mio. til syv ph.d.-projekter og seks postdoc-projekter, der skal være med til at udvikle forskningsfeltet.

Forskerne og deres forskningsprojekter vidner om høj kvalitet og store ambitioner på et bredt felt, hvilket tegner godt for dansk og international diabetesforskning, skriver Danish Diabetes Academy, der har uddelt pengene, i en pressetekst.

”Temaerne for de 13 yngre forskeres projekter strækker sig bredt. Kost, madvaner, overvægt og de negative helbredskonsekvenser har en central plads i dansk diabetesforskning, og det smitter også af i denne ansøgningsrunde,” skriver Danish Diabetes Academy (DDA).  

  • Én forsker skal eksempelvis se på, hvordan blodglukose og vægttab hos personer med type 2-diabetes påvirkes, hvis man lægger en tidsbegrænsning på, hvornår der må spises.
  • En anden forsker skal undersøge 100.000 danskeres smagspræferencer for at skabe en bedre forståelse for hvilke mekanismer, der ligger bag vores spiseadfærd. 

”Denne viden kan danne grundlag for fremtidige studier samt tilskynde behandlingsmæssige strategier, der kan hjælpe personer med tilbøjelighed til at indtage energiholdig mad, og som derfor har øget risiko for fedme, type 2-diabetes og andre hjertekar-relaterede sygdomme,” uddyber  DDA i presseteksten.

Et andet område, som også har fyldt meget i ansøgningerne, ifølge DDA, er graviditet og diabetes. En af forskerne, som får en bevilling, skal ved hjælp af de danske registre se på sammenhængen mellem fødselsvægt og graviditetsvarighed og risiko for type 2-diabetes, hjertekarsygdom og yderligere komplikationer senere i livet. 

Fokus på samarbejde med førende forskere

En fjerde forsker skal se på, hvilken betydning det har for barnets fødselsvægt, barnets vækst i børnealderen, barnets medicinforbrug og kontakter med sundhedsvæsnet, hvis moderen forud for graviditeten har gennemgået en kirurgisk fedmebehandling. Projektet har blandt andet til formål at kunne rådgive om det optimale tidspunkt for graviditet efter fedmekirurgi.

”Alle projekter har international forskning og netværk for øje. De yngre forskere skal alle til udlandet undervejs i deres projekt, og flere af dem skal arbejde med forskere, der er verdensførende inden for deres felt. Det glæder os i DDA, at vi kan give støtte til unge talenter, der tidligt i deres karriere får muligheden for at arbejde på et højt, internationalt niveau”, siger bestyrelsesformand for DDA og centerdirektør ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flyvbjerg, der også glæder sig over, at to af projekterne er stillingsfællesskaber mellem forskning og klinik.

Akademiet støtter samtidig fire gæsteprofessorers ophold i Danmark over de næste to år – to fra Canada, én fra England samt én fra Australien. Formålet er til dels, at de skal være med til at etablere og udvikle internationale forskningsnetværk på tværs af discipliner og sektorer. 

Modtagerne af bevillingerne fra DDA kommer fra Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo