Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regions-yndling har meldt afbud til samtlige rådsmøder

En af hovedarkitekterne bag Danske Regioners prioriteringsprojekt, Medicinrådet, centerchef Tommy Kjelsgaard har meldt afbud til samtlige møder i RADS, hvor han ellers repræsenterer regionerne. I det seneste år har han ikke fundet det arbejde interessant nok til at bruge tid på det.

Derfor er det blevet til afbud til samtlige rådsmøder de seneste 12 måneder, i alt seks møder.

Til daglig er Tommy Kjelsgaard chef for Danske Regioners afdeling for sundhedsteknologi, erhvervssamarbejde og regional udvikling, og derfor er han centralt placeret i sager om medicin, foruden hospitalsbyggeri, sundhedsforskning og sundheds-it.

Når det gælder afbud er han den største synder af RADS-medlemmerne. Men der er andre med unaturligt mange afbud. Det gælder hospitalsdirektør Henrik Villadsen fra Region Sjællands kommende hospitalsstolthed, Universitetssygehuset Køge. Han har meldt fra til halvdelen af rådsmøderne, altså tre møder ud af seks.

Det samme fravær har Kim Brixen, hospitalsdirektør fra OUH – hvor han i øvrigt erstattede netop Henrik Villadsen.

RADS har i alt 17 medlemmer, og de er som hovedregel meget engagerede og indstillet på at yde en indsats. Det er også nødvendigt – ofte kræver det enorme anstrengelser med masser af læsestof, som skal passes ind i en travl hverdag. 

RADS-medlemmer med flest afbud de seneste 12 måneder i procent
Tommy Kjelsgaard, Danske Regioner 100
Henrik Villadsen, Roskilde Køge 50
Kim Brixen, OUH 50
Steen Werner Hansen, Herlev Hospital 33
Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen 33

RADS’s 17 medlemmer

 

Formand

Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen

Hospitalsenheden Horsens

 

Næstformand

Sygehusdirektør Henrik Villadsen

Roskilde og Køge Sygehus

 

Region Nordjylland

Centerchef Carl-Otto Gøtzsche

Hoved-hjertecenteret, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus

 

Vicedirektør Claus Brøckner Nielsen

Sygehus Vendsyssel

 

Region Midtjylland

Overlæge Birgitte Klindt Poulsen

Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Sygehus

Centerchef Anne Bukh

Kræft- og Inflammationscentret, Aarhus Universitetshospital

 

Region Syddanmark

Direktør Kim Brixen

Odense Universitetshospital

 

Overlæge, Ph.d. Per Damkier

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

 

Region Hovedstaden

Vicedirektør Steen Werner Hansen

Herlev Hospital

Sygehusapoteker Lars Nielsen

Region Hovedstadens Apotek

 

Region Sjælland

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen

Holbæk Sygehus

Sygehusapoteker Inger Bjeldbak-Olesen

Sygehusapoteket Region Sjælland

 

Danske Regioner

Kontorchef Tommy Kjelsgaard

 

Amgros I/S

Adm. Direktør Flemming Sonne

 

Sundhedsstyrelsen

Enhedschef, overlæge Søren Brostrøm

 

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen

Klinisk Farmakologisk

Afdeling, Bispebjerg Hospital

 

Danske Patienter

Direktør Leif Vestergaard Pedersen

 

Kræftens Bekæmpelse

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter