Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Praksislæger har mange flere risikopatienter end forventet 

PLO har netop informeret Sundhedsstyrelsen om, at de praktiserende læger har flere patienter med særlig stor risiko for at få svær covid end oprindeligt skønnet af Sundhedsstyrelsen

Praksislæger skal efter planen kun indstille i gennemsnit fire-seks af deres sygeste patienter til vaccination for covid-19. Men Praktiserende Lægers Organisation har oplyst Sundhedsstyrelsen om, at de fleste praktiserende læger vurderer, at de har mere end fire-seks patienter i kategori fem, som er udvalgte patienter med særligt øget risiko for covid-19. Det oplyser PLOS´s direktør Jonatan Schloss. 

“PLO er nu i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt vi kan få mulighed for at henvise lidt flere. For der er mange praksislæger, der har vurderet, at tallet fire-seks ikke har været nok,” siger Jonatan Schloss, der dog endnu ikke har noget tal på, hvor mange flere patienter, der kan indsendes. Han ved dog, at de praktiserende læger generelt har haft svært ved at holde sig til de fire-seks. 

“Vi har lavet en rundspørge blandt de praktiserende læger om, hvor mange flere patienter, de vurderer at have i kategori fem. De fleste praksislæger har svaret, at de har mere end fire-seks. Langt de fleste har holdt sig til det, de fik besked på. Men lægerne har flere patienter, som de mener tilhører denne kategori,” siger han og tilføjer, at PLO nu afventer Sundhedsstyrelsens respons.

“Vores forventning er, at Sundhedsstyrelsen inden længe vil sende os et brev, der giver os grønt lys til, at vi efter et givet tidspunkt kan henvise lidt flere patienter til vaccination.” 

Diabetesmedicin forbedrer IBD-prognose

GLP-1-receptoragonister og DPP-4-hæmmere er forbundet med mindre alvorlige sygdomsforløb hos personer, som har både type 2-diabetes og IBD.

Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

FDA kræver advarsler på visse JAK-hæmmere

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo