Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicintilskudsnævnet skal tjekkes efter i sømmene

Medicintilskudsnævnet, der regulerer, hvilke lægemidler der ydes tilskud til, skal igennem et serviceeftersyn for at sikre, at systemet er både tidssvarende og fremtidssikret. Det har regeringen besluttet.

”Vi har et system i dag, som overordnet set fungerer godt, og vi vil derfor ikke ændre ved de grundlæggende principper. Men det har efterhånden mange år på bagen og trænger nok til at blive støvet af. Vi skal blandt andet sikre os, at det både er gennemsigtigt og fremtidssikret, og at det også kan håndtere de nye og meget dyre lægemidler, der bliver lanceret i disse år,” siger sundhedsminister Sophie Løhde i en nyhed på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Formålet med eftersynet af Medicintilskudsnævnet, som bliver foretaget af en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet, er blandt andet at sikre, at systemet er smidigt og gennemsigtigt. Det gælder f.eks. i forhold til, at der er størst mulig åbenhed om processen for lægemiddelvirksomheders ansøgninger om tilskud og de sundhedsøkonomiske analyser, som lægemiddelvirksomheder kan udarbejde i forbindelse med tilskudsansøgninger.

Desuden skal eftersynet være med til at sørge for, at systemet er up-to-date med udviklingen på lægemiddelområdet, så systemet kan håndtere introduktionen af nye, dyre lægemidler på en hensigtsmæssig måde.

Eftersynet omfatter også en undersøgelse af geografisk ulighed i enkelttilskudsordningen og andre tilskudstyper, hvor hensigten er at få overblik over og justere eventuelle geografiske skævheder i systemet.

Eftersynet af Medicintilskudsnævnet forventes afsluttet ved årsskiftet.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter