Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Udgifterne til sygehusmedicin stiger igen

Flere års udsving i sygehusenes udgifter til medicin fortsætter. Den udvikling, som 2016 startede med at vise – faldende udgifter – er i årets andet kvartal afløst af en stigning.

Det viser tal fra Danske Regioner.

I første kvartal 2015 lå udgifterne til sygehusmedicin på 1.788.541.186 kr., mens de i første kvartal 2016 lå på 1.673.093.282 kr. Det vil sige cirka 115 mio. kr. lavere i 2016.

Omvendt så billedet ud for andet kvartal i de to år. I andet kvartal 2015 var udgifterne til sygehusmedicin 1.894.753.366 kr., mens de i andet kvartal 2016 var på 2.008.134.950 kr. Det vil sige cirka 113 mio. kr. højere i 2016.

Den samlede udgift i første halvår af 2016 ligger på niveau med 2015: Knap 3,7 mia. kr.

Årsagen til den relativt lave udgift samlet set i 2016 er udløb af en del patenter og hurtig overgang til nye, billigere bio-similære produkter, blandt andet til gigtpatienter. Desuden har regionernes fælles medicinindkøbsselskab, Amgros, haft held til at forhandle sig frem til større rabatter end tidligere.

Ifølge Danske Regioner kan vedtagelsen af det kommende Medicinråd også have en betydning, og det skal nu undersøges, om udviklingen går i retning af lavere priser på den dyreste medicin. Målet er, at nogle leverandører holder igen med prisstigninger, fordi Medicinrådet i 2017 begynder sit arbejde med at vurdere effekten af meget dyr medicin i forhold til prisen. Metoden bliver at forhandle priserne ned, indtil medicinens gavn for patienterne står bedre mål med prisen.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter