Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserSophie Løhde:

Der skal ske noget med det nære sundhedsvæsen

Ministeren, eksperterne og fagfolkene er enige: der skal ske ændringer med almen praksis og resten af det nære sundhedsvæsen. 

Nye praksisformer, flere forskellige faggrupper i praksisklinikkerne og gang i kvalitetsarbejdet var nogle af de muligheder, der var på tale, da omkring 100 fagfolk, politikere og patientforeninger var samlet i Den Sorte Diamant til Lægeforeningens og PLO’s konference Faglighed, kvalitet og sammenhæng i fremtidens nære sundhedsvæsen’.

Hvis man kan tage bestik af den opmærksomhed, som Sundhedsministeriet såvel som faglige organisationer og patientforeninger giver området i øjeblikket, så er der forandringer på vej i almen praksis og ’det nære sundhedsvæsen’.

Ifølge sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) er prioritering af primærsektoren løsningen på samfundets udfordringer med lægemangel og manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet.

”Det nære sundhedsværen skal løftes helt op i toppen af den sundhedspolitiske dagsorden. Det bliver nøglen til at løse de udfordringer, vi står med,” sagde Sophie Løhde i et oplæg, hvor hun fortalte om regeringens ambitioner for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sophie Løhde fremhævede blandt andet almen praksis’ rolle i forhold til det stadig stigende antal patienter med kroniske sygdomme.

”Almen praksis skal have et større ansvar, og det betyder, at der kommer nye krav til disponeringen af ressourcer og fordeling af opgaver,” sagde ministeren.

’Der skal investeres’

Dermed er der lagt op til en debat om fordeling af ressourcer. Peter Vedsted, som er professor ved Aarhus Universitets Forskningsenhed for Almen Praksis anbefalede i sit oplæg at næste investering i sundhedsvæsenet blandt andet går til opkvalificering af alle faggrupper i primærsektoren og udvikling af nye praksisformer.

”I Danmark, som i mange andre lande stiger udgifterne til sekundær sektor og falder til primær sektoren. Det giver manglende sammenhæng og dårligere kvalitet. Investér i det nære sundhedsvæsen i steder for hospitalsvæsenet, næste gang der skal lavets en akutpakke,” sagde han.

Formand for PLO Christian Freitag kom i sit oplæg med fem løfter fra PLO. De vil arbejde for, at alle praktiserende læger og klinikker er med på projektet og er til gavn for borgere og sundhed, at der indgås tydelige og forpligtende aftaler, at der er sammenhæng mellem praktiserende lægers honorarer og ydelser og at der er praktiserende læger til alle borgere. Til gengæld for det krævede han tydelige udmeldinger og investeringer i primærsektoren fra politikerne.

Udspil på vej

I øjeblikket arbejder to udvalg, nedsat af Sundhedsministeriet, på at komme med udspil til løsninger på udfordringerne med hhv. lægemangel og manglen på sammenhæng mellem sektorerne.

Udvalget om det nære sammenhængende sundhedsvæsen, skal ifølge kommisoriet komme med forslag til bedre sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og praksis-sektoren, kompetenceløft i det nære sundhedsvæsen, kvalitetssikring/-udvikling, og bedre digital understøttelse på tværs af sektorerne, mens det såkaldte lægedækningsudvalg skal analysere fordelingen af læger i landet og komme med anbefalinger til en bedre fordeling af lægeressourcer på tværs af landet.

Begge udvalg forventes at komme med sine udspil omkring årsskiftet.

PLO kom i september med sit indspark til udvalgenes arbejde i form af 28 konkrete forslag i udgivelsen ’På patientens vegne’, mens Lægeforeningen udgav sine ’16 forslag til et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen’ op til konferencen.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter