Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lægerne: Det politiske ambitionsniveau er uklart

En omlægning af det nære sundhedsvæsen kan komme til at afføde en større debat om fordeling af ressourcer.

Regeringens to udvalg, som arbejder på snarligt udkommende forslag til løsning af udfordringerne med hhv. lægemangel og mangel på sammenhæng mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, arbejder ud fra en præmis om, at der ikke kommer flere penge til området. 

Udvalgene er blevet bedt om at komme med forslag, der er ’omkostningseffektive eller neutrale i forhold til de offentlige finanser’, så med mindre de finder på gratis løsninger, skal pengene findes andre steder.

Både Lægeforeningens formand Andreas Rudkøbing og formanden for PLO, Christian Freitag, mener, at det er for tidligt at tale om penge, men de mener begge, at alle parter må være åbne for at tale om fordeling af ressourcer.   

”Det er uklart, hvad det politiske ambitionsniveau er. På den ene side har vi kommissoriet, på den anden side må udgifterne ikke stige med en krone. Vi har opnået meget store fremskridt på sygehusene, og det ville i mit perspektiv være underligt, hvis man ikke nu tog samme blik på primærsektoren, og så kan vi tale økonomi hen ad vejen. Hvis man starter med at insistere på en nulsum-økonomi, så kommer vi ingen vegne,” siger Lægeforeningens formand Andreas Rudkøbing.

Christian Freitag, der som formand for PLO er på vej ind i overenskomstforhandlinger, mener også, at heller ikke, at der på forhånd kan være et krav om omkostningsfrihed.

”Der er stor signalværdi i det, vi kommer til at gøre det næste år. Almen medicinere er højt uddannede mennesker. Man må ikke tage fejl, af at det ligger de praktiserende læger meget på sinde at få dækket hele landet, men vi kan ikke narre dem ud i almen praksis. Der er nødt til at blive truffet nogle beslutninger, der understøtter den udvikling,” siger formand for PLO Christian Freitag.

Opbakning fra Kræftens Bekæmpelse

I sit oplæg på Lægeforeningens og PLO’s konference ’Faglighed, kvalitet og sammenhæng i fremtidens nære sundhedsvæsen’ ridsede Christian Fritag de praktiserende lægers opgave i forhold til at styrke kvaliteten og samspillet mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen op. Hans fik ros for sin imødekommenhed af de øvrige deltagere i konferencen, og blandt andet kvitterede direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen for PLO’s fremstrakte hånd ved at åbne op for, at almen praksis får adgang til nogle af pengene fra kræftområdet.

”Hvis ikke systemet finder en vej til at tage imod PLO’s fremstrakte hånd, så ender det med, at der ikke er nogen hånd. Vi er nødt til at se på de udfordringer, der er i almen praksis, og hjælpe med at løse dem. Der må være noget, vi kan gøre, og jeg sætter også gerne kræftområdet i spil,” sagde Leif Vestergaard Pedersen.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter