Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Samarbejde om sundhed har ikke haft nogen effekt

Et projekt i Odense om at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde på tværs af sektorgrænser – det vil sige mellem hospital, kommune og praktiserende læger - har ikke haft nogen effekt.

Det viser et notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Projektet Integrated Care blev gennemført i perioden 2014-2015 blandt to forskellige patientgrupper, som var tilknyttet udvalgte praksisser i Odense Kommune.

Projektets grundlæggende vision var at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger. De to patientgrupper i projektet var henholdsvis ældre medicinske patienter (DÆMP-patienter) og patienter med stress, angst og depression (SAD-patienter).

VIVE (daværende KORA) gennemførte i maj 2016 en storstilet evaluering af projektet, som dels bestod af en rapport om effekterne for DÆMP-patienter og dels af en rapport om effekterne for SAD-patienterne. Rapporterne indeholdt blandt andet en række resultatmålinger baseret på projektets kvantitative mål.

For de to patientgrupper var det dog ikke muligt at identificere nogen af de ønskede positive effekter. En mulig forklaring kunne være, at opfølgningsperioden var forholdsvis kort –mindre end et år for de fleste patienter. Derfor har Vive lavet en opfølgende evaluering to år efter, at projektet blev sat i gang.

Og overordnet viser denne opfølgning, at det heller ikke på længere sigt kan påvises, at Integrated Care har haft en positiv effekt på hverken:

  • Begge patientgruppers brug af ydelser inden for praksisområdet
  • Begge patientgruppers brug af hospitalsindlæggelser og ambulante besøg
  • Dæmp-patienternes brug af kommunal hjemme- og sygepleje
  • SAD-patienternes brug af offentlige forsørgelsesydelser.

Dog viser analysen også, at nogle af de negative effekter, man fandt blandt DÆMP-patienterne i den oprindelige evaluering, der viste forhøjet forbrug af praktiserende læge og forhøjet anvisning til personlig hjemmepleje, forsvinder efter det første år.

Tilsvarende forsvinder den lavere selvforsørgelsesgrad, som kan måles for SAD-patienterne i det første år efter indsatsens start. Til gengæld kan der stadig to år efter måles en større samlet anvendelse af syge- og arbejdsløshedsdagpenge blandt deltagere i Integrated Care – mens det er mindre sandsynligt, at denne gruppe modtager førtidspension.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter