Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børnelæger vil have overvægt blandt børn anerkendt som en kronisk sygdom

Ifølge en ny undersøgelse mener tre ud af fire danskere, at overvægt er et personligt ansvar. Men ifølge specialister skal problemet behandles helt anderledes.

Det er en opfattelse, som flere danske børnelæger er uenige i.

Cilius Esmann Fonvig er læge, ph.d. og formand for udvalget vedr. overvægt i Dansk Pædiatrisk Selskab. Han forklarer, at når først man står i en situation, hvor man er svært overvægtig, søger hormonsystemet at forsvare og altså bevare fedtmassen.

”Vi har nogle hormoner, som benhårdt bestemmer over kroppen. Hvis man mister fedt, fortæller de kroppen, at man skal finde mad. Og samtidig skrues der ned for alle andre funktioner,” siger han og uddyber:

”Selvom man har svær overvægt, går kroppen stadig aktivt ind og forsvarer fedtmassen hormonelt. Summa summarum er svær overvægt en kronisk og alvorlig sygdom, der bliver værre med tiden. Og den bør betragtes som sådan,” siger Cilius Esmann Fonvig i en pressemeddelelse fra Fedmekirurgisk Center ved Privathospital Mølholm. 

En kronisk lidelse, der skal behandles

Blandt overvægtige og svært overvægtige børn lider 44 procent af søvnapnø, mens en tredjedel har fedtlever, og halvdelen har forhøjet eller grænseforhøjet blodtryk. Mens 27 procent har forhøjet kolesteroltal.

Thorbjørn Sommer er klinikchef og fedmekirurg på Fedmekirurgisk Center ved Privathospital Mølholm. Han mener, det er vigtigt at sætte ind over for fedme i barndommen.

”Overvægt i barnealderen følger med ind i voksenalderen for 90 procent af dem, vi behandler. Og for rigtig mange resulterer det i en ekstremt dårlig livskvalitet langt op i årene. Hvis man diagnosticerer børneovervægt som en kronisk sygdom, bliver det nemmere at tage bedre hånd om problemet tidligt,” siger Thorbjørn Sommer og tilføjer, at jo længere tid, man har overvægt, des større er risikoen for komplikationer.

Synspunkt: Sundhedsvæsnet skal ind i kampen

Ifølge Cilius Esmann Fonvig og Thorbjørn Sommer bør sundhedssystemet geares til at behandle overvægt som en kronisk lidelse, siden kroppens biologi gør alt for at forsvare fedtmassen.

”Har man svær overvægt, bør man derfor kunne få tilbudt professionel hjælp og vedvarende opfølgning. I dag er mange forløb på et halvt eller helt år, og det er jo dybt åndsvagt at behandle en kronisk sygdom i så kort tid,” siger Cilius Esmann Fonvig og uddyber:

”Uanset, hvornår svær overvægt hos børn bliver anerkendt som den kroniske og alvorlige sygdom, det er, skal man tilbyde den bedst tilgængelige behandling. Man bør komme i gang med at styrke indsatsen med det samme, også selvom det i starten vil presse sundhedssystemet,” siger han, mens Thorbjørn Sommer tilføjer:

”Hvis diagnosen ændres, så svær overvægt bliver en kronisk sygdom, får læger behandlingspligt. Det så jeg gerne. Er man først blevet voksen og har svær overvægt, er en fedmeoperation den eneste behandling, der medfører et varigt vægttab. Der er så meget dårlig livskvalitet forbundet med overvægt, og det starter med børnene,” siger Thorbjørn Sommer.

Resultaterne fra undersøgelsen, som Kantar Gallup har lavet for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen viser at:

  • Næsten to ud af tre af de adspurgte ved, at mellem 40 og 60 procent af den danske befolkning har overvægt. Ifølge Sundhedsprofilen (2017) gælder det 51 procent af danskere over 16 år.
  • Samlet set mener 8 ud af 10, at vi lever i et samfund, som gør det nemt at røre sig for lidt og spise for meget.
  • Samtidig mener 3 ud af 4, at overvægt er et personligt ansvar.
  • Størstedelen af de adspurgte (85 procent) mener, at det er vigtigt at lægen taler med borgeren/patienten om overvægt.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 5.064 voksne danskere om viden og holdninger til overvægt. Undersøgelsen gentages hvert andet år for løbende at vurdere eventuelle ændringer i danskernes viden om og holdning til overvægt. Denne undersøgelse er nummer to i rækken. 

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter