Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Sikkert for patienter med overfølsomhed at blive vaccineret med formaldehydholdige vacciner

Intet tyder på, at en positiv lappetest for formaldehyd er ensbetydende med, at det også er farligt at blive vaccineret med en formaldehydholdig vaccine.

En retrospektiv undersøgelse på Dermatologisk- og Allergicenter, Odense Universitetshospital har påvist, at det er sikkert at injicere patienter med en positiv lappetest for formaldehyd med en formaldehydholdig vaccine, som eksempelvis influenzavacciner eller vacciner mod andre epidemiske vira.

Det er blandt andre forsker og farmaceut på Odense Universitetshospital Ulla Bindslev-Jensen samt overlæge og professor ved Syddansk Universitet Charlotte G. Mørtz, der står bag undersøgelsen, som er publiceret i tidsskriftet Contact Dermatitis, som udgives af Wiley Online Library.

Kontakt inden for 14 dage

I undersøgelsen har man inkluderet 169 patienter under 50 år, der fra januar 2000 til juni 2021 fik en positiv formaldehydplastertest på Dermatologisk- og Allergicenter, Odense Universitetshospital. 

Ud fra den elektroniske journal vurderede man, om patienterne havde modtaget en formaldehydholdig vaccine efter at have fået foretaget en lappetest, og om der indenfor 14 dage efter vaccinationen var taget kontakt til akutafdelingen i Region Syddanmark. 

Af resultater identificerede man, at 130 ud af 158 patienter, som var bosat i Region Syddanmark, blev vaccineret med en eller flere formaldehydholdige vacciner, hvoraf 123 fik en influenzavaccine. Der blev ikke identificeret nogen kontakt til akutafdelingerne. 

Det konkluderes dermed i undersøgelsen, at det er sikkert at vaccinere patienter med en positiv lappetest. Anbefalingen gælder ikke patienter, der rapporterer om anafylaksi forbundet med en formaldehydholdig vaccine.