Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet udgiver dets første vejledning til medicinsk behandling af type 2-diabetes

Medicinrådet har udgivet deres første vejledning for antidiabetika til type 2-diabetes. Målet er at ensrette eksisterende retningslinjer og vejlede lægerne i det mest rationelle andetvalg efter metformin. 

For lidt mere end et år siden godkendte Medicinrådet en protokol for det arbejde, som nu er afsluttet. Resultatet er Medicinrådets første vejledning for medicinsk behandling af type 2-diabetes. 

Vejledningen tager udgangspunkt i de fælles retningslinjer fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), samt Sundhedsstyrelsens Nationale Rekommandationsliste. 

Det primære fokus for behandlingsvejledningen er andet valget efter metformin, da: 

”Medicinrådet har vurderet, at der er behov for mere klare og ensrettede retningslinjer, der kan vejlede lægerne i valget af den bedste behandling, som ikke koster mere end nødvendigt. Herunder hvilke lægemidler der er klinisk ligestillede.” 

Klinisk ligestilling betyder, ifølge Medicinrådet, at størstedelen (80-90 procent) af patienterne bliver behandlet lige godt – målt på effekt, bivirkninger og relevante praktiske omstændigheder - uanset hvilket af de ligestillede lægemidler, som patienterne behandles med. 

”Der er således fortsat plads til individuel klinisk vurdering af den enkelte patient,” skriver Medicinrådet.

Lægemiddelpriserne indgår dog ikke i den kliniske vurdering af lægemidlerne, men de vil efterfølgende indgå i Medicinrådets lægemiddelrekommandation samt regionernes basislister, skriver rådet.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter