Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Lys i mørket: 10 millioner til nyt videnscenter for overvægt

På finansloven er der afsat 10 millioner over fire år til etablering af et videnscenter for overvægt. Centeret skal samle viden og erfaring om overvægt og skabe overblik over tilbud og muligheder for forebyggelse og behandling af et stort samfundsproblem.

Nogenlunde samtidig med, at en ekspertgruppe afholdt det første danske symposium om overvægt, tikkede nyheden ind om, at der nu er afsat 10 millioner på finansloven til et videnscenter for overvægt.

Pengene fordeles over fire år med to millioner i 2019 og 2020 og tre millioner i 2021 og 2022.

”Det er glædeligt, at vi er kommet igennem med en central indsats,” siger formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselott Blixt (DF), der har haft videnscenter for overvægt som en af sine mærkesager.

”Ved at opsamle viden og forskning på området, kan vi forhåbentlig bruge vores sundhedsviden bedst til gavn for de borgere, der har problemer med overvægt.”

Lys i junglen af tilbud

Hvad virker og hvad virker ikke? En af de helt store udfordringer for mennesker med overvægt er at hitte rundt i de mange, meget forskellige opskrifter på og løfter om  vægttab. Og Liselott Blixt håber, at en mere struktureret samlet indsats, med fagfolk ved roret, kan være med til at skabe overblik.

”Der er så mange om buddet og så mange budskaber,” siger hun.

”Jeg er selv overvægtig og ved alt om, hvor svært det er at holde et vægttab, når man er oppe mod en krop, der bare vil tage på igen. De mennesker, der har problemer med vægten, har brug for klarhed og for at finde noget, der virker for den enkelte.”

Bygger på ekspertgruppens modeller

Hvordan det nye videnscenter for overvægt skal ”indrettes”, kommer ifølge Liselott Blixt til at tage udgangspunkt i de modeller, som den ekspertgruppe, der også stod bag onsdagens symposium, har skitseret.

”Gruppen består af nogle af de fremmeste forskere på området,” siger hun.

”Det er deres tidligere ansøgning til satspuljemidlerne, vi har taget udgangspunkt i, og nu skal de bære ideen videre ud i virkeligheden,” siger hun. (Se faktaboks)

Et tiltrængt overblik

Liselotte Blixt ser frem til, at der skabes overblik over alle de behandlingsmuligheder, der er i spil og at det vil resultere i et mere oplyst grundlag for at udvikle effektive og individuelle tilbud.

”Den viden om og forskning i forebyggelse og behandling, der er rundt omkring, bliver nu samlet et center. Her vil både borgere med overvægt, men også de fagpersoner, der er tæt på dem, f.eks. de praktiserende læger, kunne få svar, råd og viden. Det er et overblik, vi mangler,” siger hun.

En ny tilgang til svær overvægt

  1. februar præsenterede en tværfaglig gruppe af eksperter deres vision for en styrket behandling af svær overvægt:

Gruppen ønsker at ændre hele sundhedsvæsenets tilgang til svær overvægt, og at en forstærket indsats samles i:

  • Regionale specialiserede tværfaglige overvægtscentre, der fokuserer på formidling, forskning og behandling
  • Eller et nationalt videnscenter, der fokuserer på formidling og forskning.

En samlet tværfaglig indsats skal:

  • Yde ambulant behandling efter henvisning fra almen praksis – i samarbejde med almen praksis
  • Behandling ydes af et tværfagligt team med relevant personale, som inddrager teknologiske løsninger
  • Sikre et trygt behandlingsmiljø for borgerne og sikrer netværksaktiviteter blandt patienter og pårørende
  • Tilbyde rådgivning, vidensdeling og undervisning til andet sundhedspersonale
  • Indsamle data med henblik på forskning og formidling med afsæt i eksisterende evidens og systematisk dataopsamling af behandlingsforløb samt oplysning omkring behandlingstilbud i kommunalt regi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo