Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserDansk studie afslører hvor gastric bypass svigter overfor diabetes

Alder samt varighed og sværhedsgrad af diabetes er afgørende for om en gastric bypass har gavnlig effekt på type 2-diabetes. Og så er follow-up hos egen læge afgørende, fordi ikke alle patienter bevarer de gode resultater over tid.

Et år efter en Roux-en-Y gastric bypass operation (RYGB) vil 75 procent af de opererede være diabetesfri. Det er ikke ny viden, at fedmeoperationer har denne meget gavnlige effekt.

Men det er første gang, at det er danske tal, der ligger til grund, og at perspektivet strækker sig længere end to år. Tidsperspektivet betyder noget, understreger den danske undersøgelse, som blev publiceret i tidsskiftet Diabetologia i marts 2019. Undersøgelsen viser nemlig, at 25 procent af de patienter, der i første omgang blev diabetesfri efter en fedmeoperation, fem år efter atter har diabetes.

(https://diabetologia-journal.org/2019/02/06/gastric-bypass-surgery-causes-type-2-diabetes-to-go-into-remission-in-most-patients/ )

”Resultaterne viser, hvor vigtigt det er at følge patienterne også flere år efter operationen,” siger undersøgelsens hovedforfatter Lene Ring Madsen, der er forsker på Steno Diabetes Center Aarhus.

”Når patienterne efter to år ikke længere skal komme til kontrol i ambulatoriet, er det op til den enkelte selv at sørge for jævnlig kontrol hos egen læge. Det sker ofte ikke, og så er der en risiko for, at diabetes hos en del igen kan udvikle sig upåagtet,” siger hun.

Operation er ikke for alle diabetespatienter

Udover vægttab og forbedring i type 2-diabetes, viser undersøgelsen også, at operation kan medføre et fald i de afledte senfølger af type 2-diabetes. Efter fem år

har de patienter, der gennemgik RYGB således 47 procent lavere risiko for nye tilfælde af senfølgesygdomme i øjne, nyrer og nerver - og 24 procent lavere risiko for nye komplikationer som blodpropper i hjerte og hjerne.

Undersøgelsen viser dog også, at det ikke er alle patienter, der kan forvente, at en gastric bypass-operation er en løsning på deres type 2-diabetes. Mange faktorer spiller ind, ikke mindst helbred og alder.

”Er man inden operationen over 50, har et hæmoglobin A1C over syv procent eller bruger insulin, falder sandsynligheden for at blive diabetesfri,” siger Lene Ring Madsen.

Danske tal til danske patienter

Undersøgelsen viser ganske vist nogenlunde de samme resultater som tidligere internationale undersøgelser. Men fordi undersøgelsen bygger på danske data, som følges over længere tid, kan den ifølge Lene Ring Madsen også give et bedre grundlag for både at forventningsafstemme og guide patienterne før en eventuel operation.

”Danskere er unikke. Vores livsvilkår, adgang til sundhedssystemet og operation er meget forskellige fra f.eks. USA. Danske tal giver en mere solid baggrund for at rådgive og hjælpe danske patienter,” siger hun.

Forventningsafstemning på et oplyst grundlag

En gastric bypass operation er ikke en universelløsning på type-2 diabetes hos mennesker med overvægt. For med operationens fordele følger også ulemper og bivirkninger. Udover risiko for at udvikle dumping syndrom har så omfattende en operation også livslang betydning for optagelse og omsætning af vitaminer og næringsstoffer. F.eks. kan et mindre kalkoptag have stor betydning for knogleomsætningen og for udviklingen af osteoporose.

”En individuel forventningsafstemning er vigtig, fordi den måske kan føre til, at man vælger en anden behandling,” siger Lene Ring Madsen.

Alternativet kan f.eks. være en sleeve operation, hvor mere af mavesækken bevares eller en medicinsk behandling.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på en kohorteundersøgelse af 1111 danske patienter, der fra 2006 til 2015 var blevet RYGB opereret sammenlignet med en kontrolgruppe på 1074 ikke-opererede individer med type 2-diabetes.

Resultater

  • 74 procent er stadig fri af type 2-diabetes efter et år
  • 27 procent af disse har tilbagefald efter fem år
  • 47 procent har lavere risiko for mikrovaskulære senfølger efter fem år
  • 24 procent har lavere risiko for makrovaskulære senfølger efter fem år

 

Faktorer, der forringer effekten af RYGB på type 2- diabetes

  • Alder > 50
  • Varighed af type 2-diabetes > fem år
  • Brug af anden glucosesænkende medicin end metformin
  • Baseline HbA1c ≤ 53 mmol/mol ( > syv %)

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter