Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Bevis for sammenhæng mellem fedme og 40 sygdomme

Den kendte sammenhæng mellem fedme og udviklingen af diabetes bliver bekræftet i en stor undersøgelse, hvor BMI bliver kædet sammen med 40 sygdomme.

Undersøgelsen fra University of South Australia's Australian Center for Precision Health er baseret på en sammenligning af kropsmasseindeks (BMI) og mere end 925 sygdomme hos 337.536 frivillige i Storbritannien, og bekræfter forbindelsen mellem fedme og tilstande som diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdom.

Forskerne har udviklet en flerdimensionel analyse, der udsatte de genetiske data for omfattende tjek, der giver stor tillid til den kausale sammenhæng.

”Vi udførte fem forskellige analyser, og jo mere konsistent beviset for en årsagssammenhæng mellem fedme og sundhedsresultater på tværs af disse fem forskellige tilgange, des mere sikre kunne vi være på at vi kiggede på den rigtige årsagseffekt,” sagde professor Elina Hypponen, der har været chefforsker på undersøgelsen, som er offentliggjort i The Lancet.

Selv om tidligere forskning har antydet, at et højt BMI-tal var forbundet med øget risiko for kroniske sygdomme, har de kliniske forsøg, der blev brugt til at vurdere sundhedsrisici ved fedme, typisk været for små eller for kortvarige til at vurdere årsagssammenhæng for mange af sygdommene.

Derfor har forskerne taget alternative statistiske tilgange i brug, forklarer Hypponen.

Ved hjælp af data fra den britiske biobank - en forskningsdatabase med sundheds og genetisk information fra en halv million britiske frivillige - kiggede forskerne på forbindelsen mellem genetisk fedmerisiko og mere end 900 sygdomsresultater.

"Resultaterne var virkelig ganske forbløffende," siger Hypponen.

"Der blev set fuldstændig konsistente beviser ved alle metoder (til at bevise kausalitet, red.) for 14 forskellige sygdomme, og for 26 forskellige sygdomme blev der opnået bevis ved mindst fire af de fem anvendte metoder.

Det, der øger tilliden til, at disse sammenhænge i vid udstrækning reflekterer virkelige effekter, er det faktum, at de effekter, der viste sig [med alle metoder], også er dem, som vi tidligere har klinisk bevis for."

Fremgangsmåden kan bruges til at cementere forholdet mellem sygdomsrisici og andre sundhedsfaktorer, mener hun og fortæller, at forskere allerede har brugt den til at identificere forbindelsen mellem jernkoncentration i blodet og sygdomsrisici.

Undersøgelsen fremhæver også vigtigheden af ​​genetisk forskning for at fremme forståelsen af, at gener spiller en rolle for fedme, mener hun.

Et af de vigtigste fund var det stærke forhold, der blev observeret mellem fedme og diabetes.

”Vi så f.eks. beviser for fedmeeffekter på perifere nervesygdomme, kroniske ben- og fodsår og endda koldbrand og nyresvigt, som altsammen er kendt for at være diabetiske komplikationer," fortæller hun.

"Dette antyder, at et vigtigt aspekt af at reducere risikoen for komorbiditet ved fedme er omhyggelig overvågning af blodsukker og effektiv kontrol af diabetes og dens komplikationer."

Børnelæge advarer: Stor ulighed i samarbejde om astma og atopisk eksem

Det vil gavne patienter med astma og atopisk eksem, hvis pædiatere, dermatologer og lungelæger arbejdede tættere sammen om patienterne. Det gør de tre specialer også nogle steder i landet. Men på mange hospitaler rundt i landet har man for eksempel slet ikke dermatologer og pædiatere på samme matrikel.

Professor opfordrer: FeNO-måling skal bruges i almen praksis

Når de praktiserende læger skal teste, om en patient har astma, vil måling af FeNO være et godt supplement til spirometri. Testen er ifølge professor og overlæge Charlotte Suppli Ulrik fra Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital let og hurtig at foretage. 

Frugtbart samarbejde på Rigshospitalets om unified airways

På Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologiske Klinik er der etableret et frugtbart samarbejde med lungemedicinere baseret på konceptet - Unified Airways - hvor specialister inden for øre-næse-hals- og lungemedicin arbejder sammen om patienter med inflammation i luftvejene.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter