Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fagfolk præsenterer national strategi: Vil bremse udviklingen i svær overvægt

Sundhedsfagfolk og forskere har lanceret et forslag til en national strategi for, hvordan man kan styrke forebyggelse, behandling og forskning i forhold til svær overvægt samt bryde den stigmatisering, der udgør en vigtig barriere for effektiv handling.

Bag forslaget står Overvægtsalliancen, som består af udvalgte forskere, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, diætister m.fl., der har det til fælles, at de arbejder med og interesserer sig for overvægt.

"Vi kommer med forslaget til en national strategi, fordi der mangler en samlet indsats i forhold til de 800.000 danskere med svær overvægt," siger ernæringsprofessor ved Steno Diabetes Center Aarhus, Jens Meldgaard Bruun, som sammen med Landsformand i Adipositasforeningen, Per Nielsen, er initiativtager til Overvægtsalliancen.

"Svær overvægt er hidtil blevet behandlet stedmoderligt både i sundhedssystemet og politisk. Handling på mange niveauer haster, og vi støtter WHO og World Obesity´s ambitioner om at bremse den stigende i overvægt blandt børn, unge og voksne inden 2025," siger han.

Strategi i fire spor

Oplægget til en national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af svær overvægt peger på en lang række konkrete tiltag inden for de fire centrale spor, stigmatisering, forebyggelse, behandling og forskning.

Den stigmatisering, der gør en alvorlig sygdom til et personligt ansvar, og som forringer mange menneskers liv, skal nedbrydes bl.a. gennem oplysningskampagner. Og det er ikke kun befolkningen, men også sundhedsfagfolk, der skal have mere viden om årsagerne til og konsekvenserne af svær overvægt.

Forebyggelsen skal have et substantielt løft blandt andet gennem uddannelse af de praktiserende læger, styrkelse af sundhedsplejersken og flere familierettede tilbud.

Sundhedsfagfolk skal have et kompetenceløft, og de behandlingstilbud, der i dag er for spredte, for ulige og tilfældigt placeret, foreslås forankret i ét lægeligt speciale, mens tværfaglige regionale behandlingscentre skal skabe større sammenhæng i behandlingsindsatsen. Endelig foreslås det, at data om eksisterende behandlingstilbud og projekter inden for forebyggelse og behandling af overvægt samles i et fremtidigt videnscenter for svær overvægt, samt at der afsættes ressourcer til at styrke forskningen og skabe ny viden på området.

Strategi er starten på en vigtig samtale

Baggrunden for Overvægtsalliancen, der blev dannet i 2018, var et ønske blandt fagfolk og forskere, der beskæftigede sig med overvægt om at sætte et stigende problem på sundhedsdagsordenen. Alliancen har siden afholdt en konference og står også bag modellen til det Videnscenter for svær overvægt, som der blev afsat midler til på den seneste finanslov. Jens Meldgaard Bruun forventer dog ikke, at den nationale strategi gennemføres i morgen.

"Det er et langt sejt træk, som kræver stor tålmodighed," siger han.

"Men det har vi. Vi betragter alliancen som en bevægelse, der forsøger at starte en vigtig samtale om et alvorligt samfundsproblem og oplever stigende resonans i forhold til vores budskaber. Heldigvis er der også flere andre initiativer i gang, for der er brug for mange aktører, hvis vi skal løfte svær overvægt ind på den politiske dagsorden. Svær overvægt er en alvorlig sygdom med mange menneskelige, helbredsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, men det er en meget vigtig opgave, der både skal og kan løses."

Svær overvægt

National strategi  for forebyggelse og behandling af svær overvægt

 1. Opgør med stigma:Der skal gøres op med skyld, skam og fordomme omkring svær overvægt. Stigmatiseringen har store personlige konsekvenser med forringet livskvalitet, isolation og psykiske problemer. Og stigma kan i sig selv være en hindring for et vægttab.
 2. Forebyggelse af svær overvægt:For at forhindre at antallet af personer med svær overvægt fortsat stiger, er strukturel og tværfaglig forebyggelse afgørende, herunder også forskning i forebyggelse.
 3. Styrket behandlingtil mennesker med svær overvægt: Det bør anerkendes, at svær overvægt er en kronisk tilstand og et bredt fælles ansvar, som involverer både individet, familien og den offentlige sundhedssektor. Der bør etableres individuelle tilbud til de ca. 800.000 danskere, der i dag lider af svær overvægt, til gavn for både den enkelte og samfundsøkonomien.
 4. Forskning og viden: Et kommende videnscenter for svær overvægt skal ved at indsamle og generere ny viden omkring behandling af svær overvægt hæve vidensniveauet i befolkningen og blandt sundhedsprofessionelle, som er i kontakt med personer med svær overvægt.

Kilde: Oplæg til national strategi: En styrket indsats for forebyggelse og behandling af svær overvægt

Svær overvægt medfører ved sammenligning med personer med BMI 20-30 kg/m2, at der i Danmark årligt er:

 • 1,3 mio. ekstra kontakter til almen praksis
 • 34.000 ekstra somatiske hospitalsindlæggelser
 • 190.000 ekstra somatiske ambulante hospitalsbesøg og 61.000 ekstra psykiatriske ambulante hospitalsbesøg
 • 1,3 mio. ekstra dage med kortvarigt sygefravær fra arbejdet
 • 1,0 mio. ekstra dage med langvarigt sygefravær fra arbejdet• 1.400 ekstra nytilkendte førtidspensioner
 • Ekstra omkostninger på 1,8 mia. kr. til behandling og pleje
 • Ekstra omkostninger på 10,0 mia. kr. som følge af tabt produktion
 • Et sparet fremtidigt forbrug på 1,7 mia. kr. som følge af for tidlig død

Kilde: Forebyggelsespakke, Overvægt, Sundhedsstyrelsen, 2018

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter