Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserPraktiserende læge: Vores muligheder over for overvægt er nedslående

Den praktiserende læge kan rådgive, veje og måle de patienter, der kæmper med overvægt. Eventuelt kan lægen henvise til kommunale tilbud, og de få med meget svær overvægt kan blive godkendt til gastrisk kirurgi. Men hvis man virkelig vil knække overvægtskurven kan almen praksis ikke alene løfte opgaven.

Det siger Tue Flindt Müller, der er praktiserende læge i Slagelse og bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen.

"Vores muligheder for at gøre noget effektivt for patienter med svær overvægt er begrænsede. Selv når vi inddrager sygeplejerske eller diætist, er resultaterne nedslående, og et substantielt vægttab både svært at opnå og opretholde," siger han.

Til de få patienter, der har så svær overvægt, at det er helbredstruende, kunne han derfor godt tænke sig en mere målrettet tværfaglig indsats.

"Jeg drømmer om, at vi i forhold til denne gruppe kan trække på et særligt tværfagligt team, som udover den praktiserende læge også består af f.eks. psykologer, fysioterapeuter etc.," siger han.

Lægen kan motivere

Tue Flindt Müllers praksis i Slagelse – ligger i den region i Danmark, hvor der bor flest mennesker med svær overvægt. I den seneste opgørelse fra 2017 topper Region Sjælland statistikken med 20,4 procent.

"Mennesker med overvægt og en sodavand i hånden er ikke sjældne syn i gadebilledet," siger han.

"Og når patienterne kommer i min praksis, fordi overvægten er blevet et problem, spørger jeg derfor altid ind til både deres spise- og drikkevaner. Jeg undersøger, vejer, rådgiver og følger op. Velvidende at det slet ikke er nok, opfordrer jeg også til, at søge ind i de motionsfællesskaber, der er her i området. Det kan være linedance, svømning eller gå-hold for dem, der har udfordringer med at bevæge sig.

Desuden har jeg mulighed for at henvise patienter med svær overvægt til sekundær kommunal forebyggelse, men ikke alle kommuner har den slags tilbud, og nogle steder kræver deltagelse en ekstra diagnose som f.eks. type 2-diabetes eller en hjerte-karlidelse," siger han.

Løsningen findes i fællesskabet

Lægerne i almen praksis har mange patienter, og den optimale, langsigtede opfølgning for de patienter, der har svært ved at holde vægten nede, er ikke mulig. Derfor er det ifølge Tue Flindt Müller ikke hos lægen, patienterne får den mest effektive hjælp til at fastholde et vægttab, men ved at deltage i fællesskaber, hvor det handler om at være sammen med andre om at bevæge sig. Undersøgelser har vist, at motion ikke kun indebærer potentielt vægttab, men at kostvanerne også forandrer sig, når man begynder at fokusere på bevægelse. Og så er det sociale aspekt efter hans mening centralt.

"Fælleskabet kan løsne op for den onde spiral, som mange mennesker med overvægt sidder fast i, hvor overvægten avler ensomhed, svækker lysten til at bevæge sig ud blandt andre og resulterer i mere inaktivitet og mere trøstespisning," siger han.

"En af mine patienter, som jeg har fulgt gennem mange kure, hvor han tabte seks-syv kilo og bagefter tog syv-otte kilo på igen, meldte sig ind i klubben ”Rigtige mænd”. I dette fælleskab, hvor mænd både dyrkede bevægelse og mandehørm, tabte han sig 25 kilo på et år."

Medicin og kirurgi løser ikke problemet

En af udfordringerne for den praktiserende læge er manglen på effektive behandlingstilbud til patienter med overvægt. Tue Flindt Müller mener ikke, at hverken kirurgi eller farmakologi nødvendigvis er løsningen, i hvert fald ikke for den store del af befolkningen.

"Jeg har patienter med svær overvægt, der har opnået fine resultater med operation, men også andre, hvor bivirkningerne har været alvorlige," siger han og understreger, at operation er for de få, og at heller ikke en mere effektiv overvægtsmedicin, som ligger i medicinalfirmaernes pipelines, bliver universalløsningen for de mange.

"Overvægt er et udtryk for, hvordan vi lever livet, og hverken medicin eller kirurgi løser den ensomhed eller de sociale problemer, der ofte ligger bag," siger han.

Strukturel forebyggelse batter

En af de veje, der har vist sig dokumenteret farbar i en kultur med et rigt udbud af energirige føde- og drikkevarer, er den strukturelle forebyggelse. Indtil videre har der dog ikke været den store politiske velvilje overfor højere afgifter eller momsregulering på udvalgte varer.

"Det er veldokumenteret, at regulering af tilgængeligheden af sunde og usunde føde- og drikkevarer gennem afgifter virker ikke mindst i forhold til de mest udsatte grupper, som er svære at nå gennem kampagner," siger Tue Flindt Müller.

"Strukturel forebyggelse er derfor et af de områder, vi har fokus på i Lægeforeningen. I et rigt land som Danmark skal vi have råd til at sætte sundhed over hensynet til markedet – f.eks. en afledt effekt på grænsehandel. Og når det hævdes, at afgiftsregulering vil ramme socialt skævt, skal man lige huske på, at det er de samme grupper, der rammes hårdest på helbredet og socialt på grund af overvægt."

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter