Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

"Vi skal nu mødes, evaluere og finde ud af, hvad vi skal fremover," siger Jens Meldgaard Bruun og understreger, at Overvægtsalliancen er en frivillig og ulønnet sammenslutning, udsprunget af et netværk af eksperter, der alle har et særligt personligt og fagligt engagement.

Overvægtsalliancen har sat svær overvægt på den politiske dagsorden

Den alliance af fagfolk, der gik sammen og dannede Overvægtsalliancen for godt halvandet år siden, har nu opnået et af deres hovedmål. De har støbt den første del af det politiske fundament til en national strategi mod overvægt.

Det fremgik af det politiske topmøde om svær overvægt, som alliancen sammen med Dansk Erhverv og Novo Nordisk afholdt i København i november. Konferencen havde både deltagelse af repræsentanter for næsten samtlige partier i Folketinget og et stort fremmøde af en bred skare af fagfolk, der alle beskæftiger sig med emnet i det daglige.

"Det var meget positivt, at så mange deltog og engagerede sig både i diskussionerne og i at udfordre dogmerne," siger klinisk professor i ernæring og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, Jens Meldgaard Bruun, som sammen med landsformand for Adipositasforeningen, Per Nielsen, er blandt arkitekterne bag alliancen.

"At politikerne tilkendegav, at de vil forpligtige sig til at arbejde videre med en national strategi for svær overvægt, er selvfølgelig et vigtigt skridt i den rigtige retning," siger Jens Meldgaard Bruun.

Momentum

I februar i år afholdt Overvægtsalliancen sin første konference. Og med nærværende overvægtstopmøde i lokalerne hos Dansk Erhverv på Børsen i København har de nået et stort mål: At politikere fra de fleste partier i Folketinget har nikket ja til at spille bolden videre politisk.

"I løbet af de seneste par år er der kommet en større opmærksomhed på konsekvenserne af svær overvægt," siger Jens Meldgaard Bruun.

"Vores håb er selvfølgelig, at momentum kan fastholdes, og at politikerne reelt går videre med arbejdet med en national strategi blandt andet i forhandlinger om en sundhedsaftale. De fleste forstår alvoren, men det er en kompliceret opgave, og ting tager tid. Denne konference var dog et udtryk for, at det trods alt hele tiden rykker sig lidt og i den rigtige retning." 

En ring i vandet

Hvad der fremover skal ske med Overvægtsalliancen er uvist. De mange udfordringer, der er forbundet med svær overvægt, er langt fra løst, når 70-80 procent af den danske befolkning inklusiv fagfolk for nyligt igen har tilkendegivet, at overvægt er et privat problem og den enkeltes eget ansvar. Men der er kradset i den politiske overflade, og foruden løfter om en national handleplan eller strategi, kan der sættes kryds ved etablering af det første videncenter for svær overvægt, som var et af delmålende i alliancens oplæg til en indsats. På sidste års finanslov blev der afsat ti millioner kroner til etableringen. Pengene er dog ikke udmøntet endnu.

"Vi skal nu mødes, evaluere og finde ud af, hvad vi skal fremover," siger Jens Meldgaard Bruun og understreger, at Overvægtsalliancen er en frivillig og ulønnet sammenslutning, udsprunget af et netværk af eksperter, der alle har et særligt personligt og fagligt engagement.

"Vi er også alle travle mennesker, som selvfølgelig vil fortsætte med at beskæftige os med svær overvægt i vores daglige arbejde. Vi har helt klart styrket vores netværk, og det vil sikkert udmønte sig i nye samarbejder. Dermed har vi også opfyldt alliancens overordnede mål, nemlig at skabe ringe i vandet og dermed bidrage til forandring."

Overvægtsalliancen

Overvægtsalliancen består af en gruppe udvalgte eksperter, der forsker i, arbejder med eller interesserer sig for forebyggelse og behandling af overvægt.

Overvægtsalliancen har tilsluttet sig WHO og World Obesitys ønske om, at den stigende overvægt blandt børn og voksne er standset i 2025.

National strategi i  fire spor:

Alliancen mener, at der er behov for en mere innovativ, helhedsorienteret og tværfaglig  tilgang til udfordringen og har formuleret et oplæg til en national strategi i fire spor:

  1. Opgør med stigma, fordi stigma har store personlige konsekvenser og i sig selv kan forhindre vægttab.
  2. Forebyggelse af og forskning i svær overvægt for at forhindre en fortsat stigning i antallet af personer med svær overvægt.
  3. Styrket behandling til menensker med svær overvægt som blandt andet skal indeholde individelle tilbud til de 800.000 danskere med svær overvægt
  4. Etablering af videncenter, der indsamler og genererer ny viden om behandling af svær overvægt

Kilde: Oplæg til national strategi: En styrket indsats for forebyggelse og behandling af svær overvægt, Overvægtsalliancen juli 2019

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter