Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

BMI ikke afgørende for effekten af Byetta

BMI har tilsyneladende ingen betydning for effekten af Byetta-midlet exenatid.

Det viser en ny undersøgelse fra universitetet i Groningen, der har undersøgt det aktive middel exenatid, dispenseret to gange dagligt hos patienter med type 2-diabetes.

Undersøgelsen, der er støttet af Astrazeneca, er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes, Obesity and Metabolism, hvor forskerne har sammenlignet effekten af exenatid to gange dagligt hos deltagere med forskellig BMI.

I to 30-ugers undersøgelser fik patienterne exenatid i tillæg til insulin glargin. I det ene blev kombinationen sammenlignet med insulin lispro hos 627 patienter og i det andet blev kombinationen sammenlignet med placebo hos 259 patienter.

Og i ingen tilfælde fandt forskerne en væsentlig sammenhæng mellem den oprindelige BMI og ændringer i effektparametre. Uanset deltagernes BMI viste undersøgelserne væsentlige og ens reduktioner i hæmoglobin A1c (HbA1c) i lispro-studiet studiet. I det placebo-kontrollerede studie var reduktionerne af HbA1c større for exenatid end for placebo.

Og uanset deltagernes oprindelige BMI medførte exenatid et betydeligt vægttab, mens både placebo- og lispro-deltagerne tog på.

Exenatid levede bedre op til et mål for HbA1c på under 7,0 procent (< 53 mmol/mol) uden at øge vægten end de to sammenligningsgrupper. Og uanset BMI nedsatte exenatid det systoliske blodtryk i lispro-studiet.

"Disse resultater tyder på, at BMI alene ikke bør begrænse den kliniske beslutningsproces eller patienternes adgang til medicin," mener forfatterne derfor.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter