Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

BMI ikke afgørende for effekten af Byetta

BMI har tilsyneladende ingen betydning for effekten af Byetta-midlet exenatid.

Det viser en ny undersøgelse fra universitetet i Groningen, der har undersøgt det aktive middel exenatid, dispenseret to gange dagligt hos patienter med type 2-diabetes.

Undersøgelsen, der er støttet af Astrazeneca, er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes, Obesity and Metabolism, hvor forskerne har sammenlignet effekten af exenatid to gange dagligt hos deltagere med forskellig BMI.

I to 30-ugers undersøgelser fik patienterne exenatid i tillæg til insulin glargin. I det ene blev kombinationen sammenlignet med insulin lispro hos 627 patienter og i det andet blev kombinationen sammenlignet med placebo hos 259 patienter.

Og i ingen tilfælde fandt forskerne en væsentlig sammenhæng mellem den oprindelige BMI og ændringer i effektparametre. Uanset deltagernes BMI viste undersøgelserne væsentlige og ens reduktioner i hæmoglobin A1c (HbA1c) i lispro-studiet studiet. I det placebo-kontrollerede studie var reduktionerne af HbA1c større for exenatid end for placebo.

Og uanset deltagernes oprindelige BMI medførte exenatid et betydeligt vægttab, mens både placebo- og lispro-deltagerne tog på.

Exenatid levede bedre op til et mål for HbA1c på under 7,0 procent (< 53 mmol/mol) uden at øge vægten end de to sammenligningsgrupper. Og uanset BMI nedsatte exenatid det systoliske blodtryk i lispro-studiet.

"Disse resultater tyder på, at BMI alene ikke bør begrænse den kliniske beslutningsproces eller patienternes adgang til medicin," mener forfatterne derfor.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter