Inflammations-sygdommene behøver et nationalt center

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserHøjt BMI fører til nedsat nyrefunktion

EASD: Der skulle et smart studiedesign til for at dokumentere, at højt BMI er en direkte årsag til nedsat nyrefunktion. Årssagssammenhængen er ikke den modsatte. Sammenhængen er nok endnu mere udtalt hos personer med kronisk nyresygdom og diabetes end befolkningen som helhed.

Metoden, et såkaldt Mendelsk randomiserings-studie, anvender genetiske varianter til at belyse sammenhængen mellem højt BMI og nedsat nyrefunktion:

"Vi brugte data fra allerede publicerede studier, frit tilgængelige fra internationale databaser om BMI og nyrefunktion. Dér identificerede vi genetiske varianter, der bedst afspejler genetisk-betinget og livslange BMI og eGFR-niveauer og så undersøgte vi deres sammenhæng. Metoden er mere sikker end andre metoder, når det gælder om at belyse årssagssammenhænge," siger Alisa D. Kjærgaard, speciallæge og ph.d. fra Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital. 

Studiet, der er præsenteret (Abstrakt #113) på den virtuelle EASD kongres, kan belyse årssagssammenhængene, altså at det er højt BMI, der fører til nedsat nyrefunktion - snarere end omvendt.

"Selv om resultaterne er forenelige med det, kan vi dog ikke påstå, at et vægttab på et relativt sent tidspunkt i livet kan forbedre nyrefunktionen. Det vil forudsætte randomiserede kliniske studier - med de etiske udfordringer som den metode vil indebære," siger Alisa D. Kjærgaard.

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Farvel til ordet sukkersyge på etiketter og recepter

Ordet sukkersyge vil ikke længere fremgå af recepter og doseringsetiketter efter en henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra Steno Diabetes Center Odense og tænketanken Type 1.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter