Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Kvinder med IBD har øget risiko for mental sygdom efter fødslen

Kvinder med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) - især Crohns sygdom - har en større risiko for at udvikle en psykisk sygdom i de første tre måneder efter at have født.

Det antyder en ny undersøgelse, hvor forskere konstaterede, at mere end en femtedel af gravide kvinder med IBD fik en nystartet mental sundhedsdiagnose. For hver 43 graviditeter var der et ekstra tilfælde af psykisk sygdom hos en kvinde med IBD sammenlignet med andre kvinder.

Undersøgelsen er baseret på sundhedsdata om kvinder, der fødte mellem 2002 og 2014 i Ontario, Canada, hvor forskerne analyserede hyppigheden af ​​en ny psykisk sygdomsdiagnose hos disse kvinder i løbet af og op til et år efter en graviditet.

Det er i forvejen kendt, at personer med IBD har en forhøjet risiko for psykisk sygdom, især angst og depression, som formentlig er relateret til betændelsen i tarmene, der påvirker deres hjerne.

"Der er øget bevidsthed om psykisk sygdom hos kvinder under graviditet og postpartum," siger dr. Eric Benchimol, der er pædiatrisk gastroenterolog ved CHEO Research Institute samt seniorforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Gut.

"På grund af den forhøjede risiko for psykisk lidelse hos personer med IBD, følte vi det vigtigt at undersøge, om kvinder med IBD havde større risiko for at udvikle en ny psykisk sygdom under graviditeten og efter fødslen," forklarer han.

"Vi fandt, at risikoen for at blive forhøjet i post-partumperioden for kvinder med IBD, især i de første 90 dage efter fødslen. Men vi fandt ikke en forhøjet risiko under graviditeten."

I undersøgelsen havde gravide kvinder med IBD en forhøjet risiko for at udvikle en nystartet psykisk sygdom postpartum sammenlignet med kvinder uden IBD - 22,7 procent sammenlignet med 20,4 procent. Kvinderne med IBD havde en øget risiko for to ud af de fire psykiske sygdomsdiagnostiske kategorier: humørsyge (såsom angst og depression) og stofmisbrugssygdomme (såsom opioidafhængighed). Disse kvinder blev primært behandlet ambulant af læger og behøvede ikke at blive indlagt på hospitalet. Der var ingen tegn på øget risiko for psykotiske lidelser (såsom skizofreni eller hallucinationer). Risikoen forekom forhøjet hos kvinder med Crohns sygdom, men ikke med colitis ulcerosa.

"Der er en lille, men signifikant øget risiko for nyopstået psykisk sygdom hos kvinder med IBD," siger dr. Simone Vigod, der er hovedforfatter på undersøgelsen og chef på Psykiatrisk Institut ved Women's College Hospital.

"Kvinder med IBD har øgede helbredsudfordringer under graviditeten og efter fødslen, og det er ikke kun fysiske udfordringer. Vi skal se på både kvinders fysiske og mentale sundhedsbehov og sikre, at de får den bedste behandling og støtte."

"Disse resultater er meget vigtige for både patienter og læger, der beskæftiger sig med IBD," siger Mina Mawani, administrerende direktør for Crohns og Colitis Canada.

"Hvis en gravid kvinde med IBD ved, at der er en forhøjet risiko for psykisk sygdom i post-partumperioden, bør hun diskutere denne potentielle risiko med sin læge. Det er vigtigt, at læger er opmærksomme på denne øgede risiko hos kvinder med IBD. Sammen med kvinderne kan de forsøge at forebygge psykisk sygdom under graviditet og efter fødslen samt identificere og behandle det tidligere."

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter