Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Det antyder en ny undersøgelse fra Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, hvor forskere støttet af producenten Novartis har gennemgået tidligere forsøg med patienter, der har fået Cosentyx mod Bechterews sygdom eller psoriasisgigt.

Resultaterne viser, at den eksponeringsjusterede forekomst af ​​IBD hos patienter, der fik secukinumab mod psoriasis, varierede fra 0,01 til 0,13 pr. 100 patientår.

Hertil kommer, at forekomsten varierede fra 0,05 til 0,08 pr. 100 patientår for psoriasisgigt og fra 0,1 til 0,4 pr. 100 patientår for ankyloserende spondylitis (Bechterews sygdom).

Patienter med psoriasis, psoriasisgigt og Bechterews sygdom har en anerkendt risiko for at udvikle IBD, med signifikant genetisk overlapning mellem tarmsygdommene og hud- eller ledforstyrrelser.

Secukinumab er et monoklonalt antistof, der er målrettet interleukin (IL) -17A og er forbundet med hurtige og signifikante forbedringer af psoriasis, PsA og AS. Imidlertid kan hæmning af IL-17A have dobbeltvirkninger, der reducerer inflammation men også potentielt forringer den resterende funktion af en allerede beskadiget epitelbarriere, understreger forskerne i deres artikel i tidsskriftet Annals of the Rheumatic Diseases.

Endvidere er der rapporteret tilfælde af IBD blandt patienter, der behandles med IL-17-hæmmere mod disse lidelser.

For at undersøge forekomsten og mønsteret af IBD blandt patienter, der fik secukinumab, samlede forskerne data fra 21 randomiserede forsøg, der omfattede i alt 7.355 patienter med kumulativ eksponering på 16.227 patientår.

Analysen omfattede 5.181 patienter med psoriasis og en eksponering på 10.417 patientår, 1.380 patienter med psoriasisgigt og 3.867 patientår af eksponering og 794 patienter med Bechterews sygdom med 1.943 patientårs eksponering.

Tilfælde af IBD blev defineret som Crohns sygdom, colitis ulcerosa eller uklassificeret IBD.

To tredjedele af patienter med psoriasis og Bechterews sygdom og halvdelen af ​​dem med psoriasisgigt var mænd, og gennemsnitsalderen varierede fra 42 til 49 år. Op til en tredjedel af patienterne havde tidligere brugt tumornekrosefaktorhæmmere og var rygere, som er risikofaktorer for udviklingen af ​​Crohns sygdom.

En tidligere historie af IBD blev rapporteret hos 15 patienter med psoriasis, hos 14 psoriasisgigt og hos 25 af dem med uklassificeret IBD.

I den samlede opfølgning blev 41 tilfælde af IBD rapporteret.

I psoriasisgruppen var der 14 tilfælde af ulcerativ colitis, fem tilfælde af Crohns sygdom og et tilfælde af uklassificeret IBD, hvoraf 14 af tilfældene var nybegyndelse.

I psoriasisgigt-gruppen var der tre tilfælde af colitis, tre tilfælde af Crohns sygdom og to uklassificerede. Syv var nye tilfælde.

I Bechterew-gruppen var det respektive antal tilfælde fire, otte og en. Ni var nye tilfælde.

Den gennemsnitlige alder på tidspunktet for IBD-diagnosen var 46,1 år, og to tredjedele var mænd.

I løbet af over 96.000 patientår, forblev den kumulative hændelsesfrekvens stabil, på ca. 0,20 pr. 100 patientår.

"Dette er i overensstemmelse med tidligere rapporterede langvarige data om secukinumab, der viste, at secukinumabs sikkerhedsprofil forbliver gunstig gennem fem års psoriasisbehandling uden stigninger i årlige bivirkninger," fortæller forskerne.

IBD-værdierne i denne undersøgelse synes at ligge inden for omfanget af ​​forventede baggrundsincidenter (pr. 100 patientår) af Crohns sygdom og colitis ulcerosa hos patienter med psoriasis, psoriasisgigt og Bechterews sygdom, som er ca. 0,1 hos patienter med psorisisgigt, 0,3 for psoriasis og 0,7 for Bechterews sygdom," bemærker forskerne.

Den observerede incidensrate for Crohns sygdom var højere hos patienter med Bechterews sygdom (0,4 pr. 100 patientår) end hos patienter med psoriasis eller psoriasisgigt (0,1 pr. 100 patientår). Incidensraten for colitis var ens for alle tre sygdomme.

Forskerne mener, at det vil være interesant yderligere at undersøge om IBDs etiologi udvikler sig hos patienter med inflammatoriske reumatiske sygdomme på samme måde som for IBD generelt.

"IBD er en ekstremt polygen sygdom med en bred vifte af patofysiologier, der sandsynligvis er relateret til de enkelte genetiske forvrængninger hos patienten. Den genetiske risiko arkitektur for IBD vedrører dog den specifikke tarmfænotype," forklarer de.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter