Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye behandlingsstandarder i fokus på center for autoimmune sygdomme

Lars Iversen

I det nye nationale center for autoimmune sygdomme i Aarhus vil der være fokus på patientinvolvering, og hvordan man som patient kan blive uddannet i at tackle sin egen sygdom.

Både kontrol og behandling skal først og fremmest give god mening for patienten. Målet er at skabe flere borgernære tilbud og på sigt at udbrede løsningerne til resten af landet.

Autoimmune sygdomme er kroniske, og patienterne skal lære at leve med dem hele livet. Det er for mange patienter en udfordring, og derfor er der brug for at udvikle nye principper og standarder for behandlingen af sygdommene. Sidste år bevilgede Sundhedsministeriet derfor 18 millioner kr. over de næste fire år til at etablere et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Centeret, som åbner i begyndelsen af marts, vil være åben for behandling af patienter - men det primære formål vil ikke være behandling, men at udvikle systemer og standarder for nogle ofte meget komplekse patienter, fortæller professor Lars Iversen fra afdelingen for Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

”400.000 danskere lider af en eller flere autoimmune sygdomme, så det er naturligvis af den ene grund ikke muligt at nå alle patienter fra et nationalt center. Vi vil blive en slags testcenter, hvor vi kan afprøve nye former for patientbehandling og dokumentere effekten af dem, så de måske senere kan blive udbredt til hele landet,” siger han.

Fokus på patient-involvering

Én opgave vil eksempelvis være at udvikle nogle kommunikations-platforme og digitale løsninger – så patienterne kan have kontakt til personalet og ikke nødvendigvis behøver at indfinde sig i et ambulatorium for at sikre sig, at deres sygdom er under kontrol. Der er dog ikke tale om en spare-øvelse, pointerer Lars Iversen.

”I det nye center vil vi sætte fokus på patientinvolvering, og på hvordan man som patient kan blive uddannet i at tackle sin egen sygdom. Et væsentligt succesparameter vil derfor være, at både kontrol og behandling først og fremmest skal give god mening for patienten," siger han.

Derfor er målet altså primært at udvikle mere komplette og hensigtsmæssige løsninger, end der findes i dag, understreger Lars Iversen. Eksempelvis vil man ansætte både psykologer, kliniske diætister og socialrådgivere i centret:

”Det opleves for eksempel ikke altid hensigtsmæssigt af patienten, at der er så skarp en opdeling mellem hospitaler, primær sektor og kommunernes behandlingstilbud, og at de skal gå i kontrol og behandling flere steder.”

Guidelines til kommunerne

Det nye center for autoimmune sygdomme spiller i øvrigt fint ind i regeringens ambition om at skabe flere borgernære behandlingstilbud, forklarer Lars Iversen. Altså at flytte nogle af de mange kontroller og behandlinger fra hospitalernes ambulatorier ud i kommunerne.

”Vi skal og bør som specialister være med til at udvikle guidelines for kontrol og behandling til de sundhedsmedarbejdere, som sidder rundt omkring i kommunerne. Det er dygtige og kompetente mennesker, men de kan ikke være specialister i alt. Det vil også være vores opgave at være med til at bryde nogle af de barrierer ned, som i dag findes mellem de forskellige behandlingstilbud og dermed skabe en mere dynamisk interaktion mellem specialisterne på hospitalerne, primær sektor og kommunernes sundhedstilbud," siger Lars Iversen.

 

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter