Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

Danmarks Grundforskningsfond har bevilget 68,5 mio. kr. til et nyt grundforskningscenter, Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT), hvor forskere vil forsøge at skabe den nødvendige grundlæggende forståelse for, hvordan og hvorfor inflammatoriske tarmsygdomme opstår og forløber.

Det nye grundforskningscenter åbnede officielt den 27. august i år på Aalborg Universitet København med taler fra blandt andre centerdirektør Tine Jess og den nyudnævnte forskningsminister Jesper Petersen (S).

Fra talerstolen fremhævede ministeren vigtigheden af den guldmine af sundhedsdata, som er tilgængelige i Danmark, og som vil danne grundlag for forskningen på det nye center.

”I regeringen vil vi understøtte, at de unikke data, vi har i Danmark, bliver brugt i forskningen. Derfor er anvendelsen af dansk sundhedsdata også en væsentlig del af regeringens life science-strategi,” sagde Jesper Petersen.

Grundlaget for personlig medicin

Formålet med grundforskningscenteret er at kombinere såkaldt tørre og våde sundhedsdata og skabe det, som centerdirektør Tine Jess kalder en datasø, som skal danne grundlag for forskning i, hvordan inflammatoriske tarmsygdomme opstår og forløber, og hvordan behandlingsresponset varierer fra patient til patient. Med tørre data forstås de nationale og regionale registerdata, og med våde data forstås biologisk materiale fra blandt andet Danmarks Nationale Biobank.

”Vi har en masse dataressourcer i Danmark, som vi har været gode til at udnytte, men med grundforskningscenteret vil vi gøre det på en helt ny måde. Vi vil lave en state-of-the-art-model for, hvordan man bringer tørre og våde data sammen, så vi kan blive bedre til at forstå sygdommenes opståen og dermed skabe grundlaget for personlig medicin,” siger Tine Jess, professor i gastroenterologi ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet.

Ved at undersøge genetik, epigenetik, antistoffer, inflammationsmarkører, metabolitter og tarmmikrobiomer på tusindvis af patienter og kombinere disse data med kliniske data over tid, forventer forskerne at skabe en ny forståelse for de biologiske mekanismer bag udviklingen af IBD og sygdommenes forløb.

Juridisk og logistisk udfordring

Det er et ambitiøst projekt, og centeret bliver af Grundforskningsfonden i første omgang finansieret i seks år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år. Tine Jess er overbevist om, at det er muligt at kombinere de tilgængelige sundhedsdata i en ny model. Ressourcerne er der, interessen er der, og forskningsspørgsmålene er der, siger hun. Men det bliver ikke uden udfordringer.

”GDPR-reglerne har forandret forskningsvilkårene i Danmark, så det er selvfølgelig en juridisk og logistisk udfordring at skabe en model, hvor man kombinerer alle de tilgængelige sundhedsdata. Det er en svær øvelse, men hvis det var nemt, var det ikke nødvendigt med et grundforskningscenter,” siger centerdirektøren og fortsætter:

”Jeg forventer, at vi får skabt en ressource, som vil række meget længere ud i fremtiden end de næste ti år, kaste en masse god forskning af sig til gavn for patienterne, tiltrække udenlandske forskningskapaciteter og danne grundlag for uddannelsen af den næste generation af forskere inden for feltet.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo