Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Entyvio er effektivt som biologisk førstelinjebehandling af IBD

Entyvio (vedolizumab) fører til tidlig og vedvarende remission hos ældre IBD-patienter og patienter med kontraindikationer for TNF-hæmmere.

Det viser et nyt dansk observationsstudie, som er udgivet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Gastroenterology.

TNF-hæmmere er førstevalget til langt de fleste bionaive IBD-patienter, men en gruppe patienter får på grund af kontraindikationer som cancer, nedsat hjertefunktion eller nylige, alvorlige infektioner tilbudt lægemidlet vedolizumab, som binder sig specifikt til α4β7- integrin og dermed er mere tarmspecifik end TNF-hæmmere.

”Det drejer sig typisk om ældre mennesker, og der findes meget lidt evidens for effekten af vedolizumab som førstelinjebehandling til denne gruppe. Derfor var vi interesserede i med real world-data at undersøge, hvordan disse patienter reagerede på behandlingen,” forklarer læge og ph.d.-studerende Mohamed Attauabi fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital om baggrunden for multicenterstudiet, som de fleste danske IBD-afdelinger har deltaget i.

Undersøgelsen inkluderer i alt 56 danske patienter med Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, som i perioden november 2014 til november 2019 indledte behandling med vedolizumab primært grundet kontraindikationer for TNF-hæmmere. De primære endepunkter var klinisk remission, steroidfri remission og vedvarende remission fra uge 14 til uge 52 efter behandlingsstart.

Overordnet tilfredsstillende tal

  • Seks uger efter behandlingsstart var remissionsraten 32 procent for colitis ulcerosa og 36,8 procent for Crohns sygdom.
  • Efter 52 uger var remissionsraten 40 procent for colitis ulcerosa og 47,4 procent for Crohns sygdom.
  • 36 procent af colitis ulcerosa-patienterne og 47,4 procent af Crohns-patienterne var i steroidfri remission 52 uger efter behandlingsstart.
  • Den vedvarende remissionsrate var 32 procent for colitis ulcerosa og 36,8 procent for Crohns sygdom.

”Overordnet er tallene tilfredsstillende, især når der er tale om en ældre patientgruppe. Jeg hæfter mig især ved, at der er en god korttidseffekt ved uge seks. Der er en klinisk mistanke om, at vedolizumab ikke virker lige så hurtigt som TNF-hæmmere, men i dette studie har en relativt stor andel af patienterne effekt tidligt. Det svarer nogenlunde til effekten med TNF-hæmmere,” siger Mohamed Attauabi.

Tidligt effekt indikerer langvarig effekt

Han fortæller også, at de patienter, som opnåede effekt af behandlingen på lang sigt, også opnåede effekt tidligt i behandlingsforløbet.

”Det vil sige, at hvis man har en patient, som ikke har effekt af behandlingen tidligt i forløbet, så er det usandsynligt, at patienten får effekt senere. Det er vigtigt at vide, når man forsøger at vælge den rigtige kort- og langsigtede behandling,” siger han.

Studiets svaghed er, at det baserer sig på en lille gruppe patienter, hvilket betyder, at få patienter kan drive resultatet i den ene eller anden retning. Mohamed Attauabi mener dog, at studiet bør føre til prospektive undersøgelser af effekten af vedolizumab som biologisk førstelinjebehandling af Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa.

”Resultaterne giver anledning til optimisme, men de skal efterprøves med større kohorter,” siger han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo