Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svær psoriasis koster arbejdstimer på jobbet

Jo værre psoriasis har udviklet sig, desto værre bliver patienternes livskvalitet, arbejdsproduktivitet og selvrapporterede symptomer.

Det viser en ny undersøgelse fra University of Connecticut Health Center i Farmington, hvor forskere har set på sammenhængen mellem sværhedsgraden af psoriasis - vurderet ved kropsareal (BSA) og Investigator's Global Assessment (IGA) - og patientrapporterede resultater blandt 1.529 voksne psoriasispatienter fra Corrona Psoriasis Registry.

Patienterne blev behandlet med biologiske eller ikke-biologiske systemiske psoriasismedikamenter.

Forskerne fandt ud af, at jo sværere psoriasis var, desto værre blev symptomerne. Og de forskellige livskvalitets- og produktivitetsundersøgelser forværredes også.

Moderat til meget svær psoriasis målt ved hjælp af BSA var forbundet med flere tilfælde af "svækkelse under arbejdet" og "daglige aktiviteter var hæmmede" i WPAI-spørgeskemaet når man sammenlignede med mild psoriasis.

Der blev også konstateret sammenhæng mellem meget alvorlig psoriasis og øget risiko for at arbejde mindre eller, at arbejdet blev påvirket sammenlignet med mild psoriasis. Ved anvendelse af IGA var resultaterne de samme.

"Øget sværhedsgrad målt med både BSA og IGA var forbundet med forværrede patientrapporterede resultater," konstarerer forfatterne, der har fået undersøgelsen offentliggjort i BMJ Open.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter