Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Millionbesparelser bør give mulighed for flere studier

Lars Iversen

Medicinrådets godkendelse af biosimilært adalimumab til behandling af psoriasis sparer regionerne for millioner.

Og ifølge professor, overlæge, dr. med Lars Iversen kunne de sparede millioner bruges på at sikre større viden om skift fra biologisk til biosimilær behandling ved velbehandlede patienter.

Introduktionen af de biosimilære præparater til behandling af psoriasis betyder større kompleksitet og stiller derfor større krav til monitorering af både effekt og sikkerhed, siger han.

I udgangspunktet ser formand for DDS, professor, overlæge, dr. med Lars Iversen ikke noget problem i at skifte patienterne fra biologisk til biosimilær behandling. Han peger dog på, at et skift hos velbehandlede patienter burde afstedkomme studier på området.

”Danmark er gået forrest i skiftet fra de biologiske til de biosimilære lægemidler, og jeg kunne da godt ønske mig, at man havde prioriteret at bruge den opnåede besparelse på at sikre sig større viden på området.”

Besparelser skal gavne psoriasispatienter

Medicinrådets godkendelse af biosimilært adalimumab giver rum for mere sundhed for pengene til flere patientgrupper, også psoriasispatienterne, men ledende overlæge, ph.d Hanne Rolighed Christensen mener ikke, at besparelsen udelukkende skal komme psoriasispatienterne til gode.

”Medicinrådets opgave er at vurdere, hvilken medicin der er bedst for patienterne. Og opgaven er også at sørge for, at pengene bruges bedst muligt i sundhedsvæsenet til gavn for alle patientgrupper, også psoriasispatienterne. Jeg er enig i, at forskning er vigtig og opfordrer i den forbindelse til, at man bl.a. ser på, hvad der sker i forhold til udvikling af sygdommen, co-morbiditet etc., hvis man behandler tidligere, ligesom jeg savner målbare data i forhold til QOL. At en behandling virker efter strikse  farmakologiske krav, er ikke nødvendigvis det samme som, at patienten oplever behandlingen positivt, siger Hanne Rolighed Christensen.

Den vigtige dialog

Lars Werner direktør i Psoriasisforeningen mener, at det er vigtigt med dialog på patientens præmisser ved skift fra biologisk til biosimilær behandling ved velbehandlede patienter, at skiftet opfattes som et resultat af en fælles beslutning mellem læge og patient og at der på linje med Medicinrådets egne retningslinjer er mulighed for at tage individuelle patienthensyn – og dermed mulighed for, at den enkelte patient kan blive på den eksisterende behandling.

I dag er knap 3.000 danske psoriasispatienter i biologisk og biosimilær behandling. Et baggrundsnotat fra Dermbio viser, at mere end 10.000 psoriasispatienter potentielt kunne tilbydes behandling med biologiske lægemidler.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter