Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xeljanz vurderet i Medicinrådet

Xeljanz (tofacitinib) har ingen klinisk merværdi til patienter med psoriasisgigt uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis.

Det konkluderede Medicinrådet på rådsmødet onsdag, og det betyder, at behandlingen til denne patientgruppe vurderes til at være lige så god, men ikke bedre end de standardbehandlinger, der allerede findes.

Til patienter med moderat til svær plaque psoriasis samtidig med psoriasisgigt får behandlingen den laveste vurdering, nemlig ikke-dokumenterbar merværdi, konkluderer Medicinrådet desuden. Det fremgår af den vurderingrapport, som blev godkendt på rådsmødet onsdag. Vurderingerne for de to patientgrupper gælder både patienter, som har været i biologisk behandling, og patienter, der ikke har.

Psoriasisgigt er en kronisk inflammatorisk ledsygdom, der ofte optræder sammen med den kroniske hudsygdom psoriasis. Sygdomsprocessen er en T-celle-medieret inflammation af leddenes synovialmembraner, som også kan være rettet mod rygsøjlen og senernes vedhæftning til knoglerne. Sygdommen betragtes som multifaktoriel og er betinget af både genetiske og miljømæssige faktorer.

Det skønnes, at op til ca. 15 procent af alle patienter med psoriasis udvikler psoriasisgigt. Sygdommen debuterer oftest i alderen 40-50 år, og er lige udbredt blandt mænd og kvinder.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter