Nu skal lungemedicinerne danse med dermatologerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xeljanz vurderet i Medicinrådet

Xeljanz (tofacitinib) har ingen klinisk merværdi til patienter med psoriasisgigt uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis.

Det konkluderede Medicinrådet på rådsmødet onsdag, og det betyder, at behandlingen til denne patientgruppe vurderes til at være lige så god, men ikke bedre end de standardbehandlinger, der allerede findes.

Til patienter med moderat til svær plaque psoriasis samtidig med psoriasisgigt får behandlingen den laveste vurdering, nemlig ikke-dokumenterbar merværdi, konkluderer Medicinrådet desuden. Det fremgår af den vurderingrapport, som blev godkendt på rådsmødet onsdag. Vurderingerne for de to patientgrupper gælder både patienter, som har været i biologisk behandling, og patienter, der ikke har.

Psoriasisgigt er en kronisk inflammatorisk ledsygdom, der ofte optræder sammen med den kroniske hudsygdom psoriasis. Sygdomsprocessen er en T-celle-medieret inflammation af leddenes synovialmembraner, som også kan være rettet mod rygsøjlen og senernes vedhæftning til knoglerne. Sygdommen betragtes som multifaktoriel og er betinget af både genetiske og miljømæssige faktorer.

Det skønnes, at op til ca. 15 procent af alle patienter med psoriasis udvikler psoriasisgigt. Sygdommen debuterer oftest i alderen 40-50 år, og er lige udbredt blandt mænd og kvinder.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter