Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xeljanz vurderet i Medicinrådet

Xeljanz (tofacitinib) har ingen klinisk merværdi til patienter med psoriasisgigt uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis.

Det konkluderede Medicinrådet på rådsmødet onsdag, og det betyder, at behandlingen til denne patientgruppe vurderes til at være lige så god, men ikke bedre end de standardbehandlinger, der allerede findes.

Til patienter med moderat til svær plaque psoriasis samtidig med psoriasisgigt får behandlingen den laveste vurdering, nemlig ikke-dokumenterbar merværdi, konkluderer Medicinrådet desuden. Det fremgår af den vurderingrapport, som blev godkendt på rådsmødet onsdag. Vurderingerne for de to patientgrupper gælder både patienter, som har været i biologisk behandling, og patienter, der ikke har.

Psoriasisgigt er en kronisk inflammatorisk ledsygdom, der ofte optræder sammen med den kroniske hudsygdom psoriasis. Sygdomsprocessen er en T-celle-medieret inflammation af leddenes synovialmembraner, som også kan være rettet mod rygsøjlen og senernes vedhæftning til knoglerne. Sygdommen betragtes som multifaktoriel og er betinget af både genetiske og miljømæssige faktorer.

Det skønnes, at op til ca. 15 procent af alle patienter med psoriasis udvikler psoriasisgigt. Sygdommen debuterer oftest i alderen 40-50 år, og er lige udbredt blandt mænd og kvinder.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter