Nu skal lungemedicinerne danse med dermatologerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

TNF-inhibitorer knyttes til højere BMI hos psoriasispatienter

Biologiske behandlinger med TNF-hæmmere er associeret med stigninger i kropsvægt og BMI hos psoriasispatienter.

Det viser en ny undersøgelse fra Taiwan, der er offentliggjort i Journal of the American Academy of Dermatology.

"Baseret på eksisterende begrænset evidens, var der ingen lignende ændringer i kropsvægt og BMI ved anvendelse af ​​biologiske midler målrettet interleukin, det vil her sige Ustekinumab og Secukinumab," fortæller to af undersøgelsens forfattere, lægerne Ching-Chi Chi og Ming-Ying Wu fra Chang Gung Memorial Hospital i Taoyuan, Taiwan.

Det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved blandt andet psoriasis og psoriasisgigt, fortsætter de to forskere 

"Fedme er udbredt blandt psoriasispatienter og er blevet betragtet som en uafhængig risikofaktor for forekomst og forværring af psoriasis ved at fremme systemisk inflammation." 

Forskerne gennemgik seks undersøgelser, som inkluderede 862 patienter med psoriasis. Den gennemsnitlige kropsvægt og deltagernes BMI var signifikant højere hos patienter på TNFi end hos patienter i konventionel terapi. Den gennemsnitlige forskel var på henholdsvis 1,40 kg og 0,39 kg / m2.

Hverken Ustekinumab eller Secukinumab var signifikant associeret med øget kropsvægt eller BMI, men kun en af ​​undersøgelserne inkluderede dog Secukinumab.

"De potentielle virkninger af TNFi-behandlinger på kropsvægten kunne overvejes ved behandling af overvægtige og overvægtige psoriasispatienter," siger Chi og Wu, som mener, at midlerne Ustekinumab og Secukinumab er ligeså effektive eller mere end TNF-hæmmerne til behandling af psoriasis.

Forskergruppen tager dog samtidigt forbehold overfor deres resultater og opfordrer til yderligere forskning for at være sikre på den kliniske signifikans:

"Vi manglede data for langvarig opfølgning og behandlingsrespons og er usikre på, om disse observerede vægtændringer var klinisk signifikante.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter