Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk forskning skal afdække ricisi ved binyrebarkhormoncremer

Patienter med atopisk eksem har en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes. Det er imidlertid uafklaret hvilke mekanismer, der kobler de to sygdomme og, hvorvidt de patienter, der bruger store mængder binyrebarkhormoncremer, har en klinisk betydende risiko.

Et dansk forskerhold er i færd med at undersøge, om den øgede risiko kan skyldes overdrevet brug af binyrebarkhormonholdige cremer eller salver.

Forsøgsudførende, læge og ph.d.-studerende Lise Gether, Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital, fortæller om baggrunden for forsøget:

”Tabletbehandling med binyrebarkhormon er påvist at kunne give forstadier til type 2-diabetes og knogleskørhed, men effekten forsvinder typisk efter endt behandling”, forklarer hun og uddyber: ”Formålet er at afgøre, om binyrebarkcremer ved indsmøring på huden kommer ind i blodbanen og at undersøge konsekvenserne af dette. Det er specielt i forhold til insulinresistens og øget knogleresorption, som indikerer en risiko for type 2-diabetes og knogleskørhed ved langvarig behandling, samt effekten af disse cremer på huden, blodmarkører for hudbarrierens funktion og hudens sammensætning.” 

Atopisk eksem, tidligere kaldet børneeksem, er en hyppig hudsygdom, som oftest opstår i den tidlige barndom og som hos nogle varer ved ind i voksenlivet. Ca. 20 procent af alle børn lider af atopisk eksem, og hos 10-20 procent af børnene fortsætter sygdommen, ifølge Lise Gether. Hun er i færd med at rekruttere patienter til forsøget, som er et samarbejde mellem Herlev-Gentofte Hospitals Hud- og Allergiafdeling og Center for Klinisk Metabolisk Forskning under Medicinsk afdeling, Københavns Universitet.

Baggrunden for det nye studie er et databasestudie, som viser, at jo stærkere cremer man bruger, desto større er risikoen for, at man udvikler diabetes:

”Vi håber, at vi med dette studie kan finde ud af, hvorvidt det, vi ser i databaserne om receptudskrivninger, også passer med en overdrevet brug af cremerne,” siger Lise Gether, som påpeger, at man endnu har til gode at vide, hvor meget creme, hvor længe og i hvor høje doser, man skal anvende dem for at komme i fare for at udvikle type 2-diabetes og knogleskørhed:

”I projektgruppen synes vi, det er vigtigt, at vi får klarlagt de helt præcise påvirkninger fra disse cremer, så vi kan finde den mest optimale måde at bruge dem på. I nogle tilfælde bruges de over hele kroppen, og vi ved reelt ikke, om det kan have alvorlige konsekvenser i relation til udvikling af type 2-diabetes og knogleskørhed. Vi vil selvfølgelig gerne vide, om der er forkerte måder at anvende cremerne på,” siger Lise Gether.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter