Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Større amerikansk psoriasis-dødelighed

Voksne med psoriasis i USA har en dobbelt så stor risiko for tidlig død efter justering for demografi, rygning og komorbiditeter som hjertekar-sygdom, kræft etc..

Det viser en ny amerikansk undersøgelse, hvor forskere fra Washington University School of Medicine i St. Louis har gennemgået besvarelser fra 13.031 deltagere i National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), hvoraf 347 havde psoriasis, mens de resterende 12.684 fungerede som kontrolgruppe.

Selv om hjerte-kar-sygdom, kræft og KOL betragtes som førende dødsårsager for mennesker med psoriasis, viste analyser, at disse årsager kun "udgør et mindretal af den samlede dødelighedsrisiko.

"Disse resultater antyder, at en betydelig del af dødelighedsbyrden ved psoriasis forbliver uforklarlig og fortjener yderligere undersøgelse," skriver forskerne i deres artikel, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Academy of Dermatology.

Forskerne bemærker samtidig, at denne risiko for tidlig død er højere end hvad der er rapporteret i Europa og at meget af det ikke kan forklares. Forskerne kommer dog med mulige forklaringer, som de mener kræver yderligere undersøgelser. Blandt andet et lille antal dødsfald i undersøgelseperioden og forskelle i brugen af biologisk medicin.

Generelt var patienterne med psoriasis ældre, havde kortere gennemsnitlig opfølgningstid og var oftere kaukasiske end kontrollerne. De havde også mere komorbiditet end kontrolgruppen:

Kardiovaskulær sygdom: 12,2 procent for psoriasis, vs 5,5 procent for kontroller, P <0,001
KOL: 12,2 procent for psoriasis, vs 5,9 procent for kontroller, P <0,001
Kræft: 13,6 procent for psoriasis, mod 6,5 procent for kontroller, P <0,001
Rygning: 59,7 procent for psoriasis, vs 45,2 procent for kontroller, P <0,001
Patienterne med psoriasis havde en højere samlet dødelighed i undersøgelsesperioden: 4,6% mod 2,2 procent, P = 0,003.

Mens kræft, CVD og lungebetændelse var de største dødsårsager for dem med psoriasis, var det samlede antal dødsfald små - disse tre årsager tegnede sig for 12 ud af 16 dødsfald.

Psoriasis var uafhængigt forbundet med en 1,99 gange øget dødelighedsrisiko sammenlignet med kontroller (95 procent Cl, 1,01-3,93; P = 0,047).

Forfatterne fandt, at den samlede dødelighedsrisiko var sammenlignelig med risikoen for individuelle komorbiditeter. Patienterne var mindre tilbøjelige til at dø, hvis de var kvinder og velhavende og mere tilbøjelige til at dø, hvis de var ældre eller havde røget. Race og uddannelsesniveau påvirkede ikke dødeligheden markant.

I Europa har befolkningsbaserede undersøgelser fundet, at dødelighedsrisikoen for psoriasis er meget lavere end de amerikanske fund med en kun øget risiko på 1,08 til 1,15 for mild psoriasis og 1,65 til 1,70 i alvorlige tilfælde.

Forskerne forelår, at forskellen delvist kan forklares med bivirkninger ved biologiske midler, der er meget mere udbredt i USA end i Storbritannien, som har leveret de fleste data til europæiske studier.

"Biologisk anvendelse er rapporteret i intervallet en procent til otte procent i Storbritannien og otte procent til 25 procent i USA," skriver de.

Forfatterne sammenlignede årsagerne til dødelighed mellem dem med psoriasis og dem i kontrolgruppen og bemærkede relativt få dødsfald af CVD og mere fra lungebetændelse og kræft blandt dem med psoriasis. Kunne den biologiske immunosuppressive mekanisme, der renser huden og bidrager til forbedret livskvalitet, have skylden for disse resultater?

"Disse fund er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, der rapporterede en øget frekvens af lungebetændelsesspecifik dødelighed og en øget risiko for malignitet," skriver forfatterne.

Større risiko for infektion og neoplasmer kan skyldes den "systemiske immundysregulering, der er iboende ved psoriasis, og de immunsuppressive handlinger fra systemisk og biologisk terapi."

Hele kløften mellem USA og Storbritanniens dødelighed skyldes ikke større brug af biologi i USA, siger forfatterne, men noget af det kunne være.

"Fremtidig forskning bør undersøge, om patofysiologiske mekanismer i psoriasis uafhængigt er knyttet til dødelighed," konkluderer forfatterne, "og undersøgelser bør også undersøge virkningen af ​​systemiske terapier."

Begrænsninger i undersøgelsen er det lille antal psoriasispatienter og den begrænsede tid til opfølgning, hvilket førte til et meget lille antal patientdødsfald i psoriasis-kohorten.

Forfatterne bemærker, at NHANES-data ikke inkluderer patienter på institutioner, er afhængige af selvrapporter og ikke inkluderer oplysninger om sværhedsgrad, sygdomsvarighed eller behandlingsstatus.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter