Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny psoriasismedicin godkendt

Medicinrådet anbefaler Skyziri (risankizumab) som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos visse voksne patienter.

Voksne psoriasispatienter, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling og ikke har psoriasisgigt, får nu adgang til behandling med den biologiske antistofbehandling Skyziri. Det sker, efter at Medicinrådet onsdag besluttede at anbefale lægemidlet som standardbehandling til disse patienter - foreløbig på lige fod med de øvrige førstelinjebehandlinger. Anbefalingen gælder både patienter, som ikke tidligere har været i behandling og patienter, der har.

Medicinrådet har vurderet, at lægemidlet har en moderat merværdi den biologisk behandling Stelara (ustekinumab), og at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med Skyziri sammenlignet med Stelara og Tremfya (guselkumab).

Skyziri er ikke indplaceret i behandlingsvejledningen vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis. Medicinrådet er i gang med at udarbejde en ny behandlingsvejledning på området, og i den forbindelse vil Skyziri blive indplaceret i forhold til de andre lægemidler. Indtil da skal Skyziri anses for ligeværdigt med de øvrige førstelinjebehandlinger, og hospitalerne anbefales at vælge den behandling, der er forbundet med lavest omkostninger.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter