Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Parfumestoffet limonene kan give allergi selv i små mængder

European Society Contact Dermatitis har uddelt årets ”Best Paper Award” 2019 til en artikel skrevet af Cand.med. Ph.d. Niels H. Bennike. Artiklen omhandler et forsøg fra Videncenter for Allergi om allergisk kontakteksem forårsaget af tilsætningsstoffet limonene hydroperoxider i små realistiske doser.

I det eksperimentelle prisberømmede dansk-svensk studie, Allergic contact dermatitis caused by hydroperoxides of limonene and dose-response relationship-A repeated open application test (ROAT) study, blev der vist, at alle personer (11/11) med en positiv lappeprøve på Lim-OHH fik allergisk eksem ved anvendelse to gange dagligt i op til tre uger af en simuleret parfume indeholdende LIM-OOHs i forskellige realistiske mængder. Personer uden allergi reagerede ikke, mens to ud af 13 (11 procent) af personer med usikkert positive lappetests for Lim-OOHs fik allergisk eksem ved en egentlig daglig anvendelse af en simuleret parfume med stoffet i.

Limonene er et af de mest benyttede parfumestoffer i parfumerede forbrugerprodukter. Det er udvundet af skallen fra citrusfrugter og tilsættes som et parfumestof til halvdelen af alle parfumerede kosmetiske produkter. Ved iltning af limonene dannes allergifremkaldende limonene hydroperoxider (Lim-OOHs). Lim-OOH er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi. 

Forskerne iværksatte studiet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30378136 på baggrund af, at det tidligere er blevet rapporteret, at der ofte er et stort antal svagt positive samt usikre positive reaktioner ved lappetest med Lim-OOHs. Rapporteringer, som har medført tvivl om personer med kontaktallergi over for Lim-OOHs vil reagere med allergisk eksem ved en realistisk udsættelse for stoffet, og som således har sat spørgsmålstegn ved den kliniske relevans af en positiv lappetestreaktion over for standard limonene hydroperoxider 0,3 procent pet. 

Men lappetest er relevant ifølge førsteforfatter, Niels H. Bennnike:

”Forsøget viser, at kontaktallergi over for Lim-OOHs medfører allergisk eksem ved almen brug af produkter med Lim-OOHs i. En person med en usikker positiv lappetest for Lim-OOHs kan også få allergisk eksem ved anvendelse af produkter med Lim-OOH i.

Videncenter for Allergi, hvor Niels H. Bennike har udført studiet, konkluderer om undersøgelsen:

”Samlet set underbygger dette studie vigtigheden af Lim-OOH som årsag til parfumeallergi og behovet for effektiv forebyggelse.”

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter