Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dupixent mod moderat til svær AD viser god sikkerhed og effekt

Et nyt internationalt fase III-forsøg med det biologiske præparat, Dupixent (dupilumab), viser, at behandlingen mod moderat til svær atopisk eksem hos voksne er sikker og virkningsfuld - også på lang sigt. 

Det nye studie, der er et pågående, multicenter, open-label studie, har evalueret langtidseffekterne af det biologiske middel Dupixent, som er det første mere specifikke lægemiddel til behandling af atopisk eksem.

Ifølge hudlæge og forsker fra Aarhus Universitetshospital, Mette Deleuran, der er første forfatter på studiet, og som også tidligere har deltaget i kliniske afprøvninger af Dupixent (dupilumab) fra Sanofi, så viser præparatet i undersøgelsen generelt at have en høj sikkerhed og effekt.

”Dupilumab har overordnet set en god sikkerhedsprofil. De hyppigste bivirkninger er ifølge vores studie øjengener. De fleste patienter, der rammes af disse  bivirkninger, har lette til moderate gener, der bedres ved behandling. Nogle få patienter rammes af så svære øjenproblemer, at de bør følges af en øjenlæge. Få patienter må stoppe med behandlingen pga. bivirkninger."

Atopisk dermatitis er en delvist arvelig kronisk sygdom, hvor inflammation i huden resulterer i tør, revnet, rød, kløende, betændt og smertefuld hud. Det anslås at tre-fem procent voksne og endnu flere børn lider af atopisk eksem i Danmark. 55 procent af sygdomstilfældene udvikles inden et-års-alderen, og da 80-90 procent af sygdomstilfældene udvikles hos børn før skolealderen, kaldes sygdommen ofte for børneeksem. For de fleste børn forsvinder sygdommen, når de er syv-11 år, men børnene har stadig risiko for at udvikle håndeksem og ca. 25 procet af eksembørnene får tilbagefald med atopisk eksem i 20-30 års alderen.

Behandlingsmetoderne for atopisk eksem er forskellige i forhold til alder og sværhedsgrad. For alvorligt ramte er ciclosporin og methotrexat blandt tilbuddene, selv om disse behandlinger er mindre målrettede og ikke sjældent også bivirkningstunge.

Medicinrådet anbefalede i 2018 dupilumab, en såkaldt IL-4, IL-13 hæmmer, som mulig standardbehandling til patienter med moderat til svær atopisk eksem, hvor lokal og systemisk behandling ikke giver tilstrækkelig effekt, eller hvor patienten ikke tåler systemisk behandling. Behandlingen har ifølge Medicinrådet vigtig klinisk merværdi sammenlignet med placebo for disse patientgrupper. I dag er cirka 350 patienter i behandling med dupilumab.

Af studiet, der er publiceret i Journal of the American Academy of Dermatology fremgår, at det rummer 1491 voksne patienter med atopisk eksem, der også tidligere har deltaget i fase I og frem til nu også fase III studier. Patienterne har modtaget injektioner ugentligt med 300 mg dupilumab i op til 76 uger. Studiets hovedfokus har været på sikkerhed, men det har også målt effekten, som viser forbedringer af patienternes atopiske eksem i alle 76 uger i forhold til livskvalitet, mål for hudinflammation og kløe, hos langt de fleste patienter.

”Der har ikke i vores fase III forsøg vist sig nye bivirkninger, og der har ikke vist sig alvorlige bivirkninger, som vi kunne relatere direkte til dupilumab, fraset de allerede kendte," fastslår Mette Deleuran, hvis studie netop er offentliggjort i Journal of the American Academy of Dermatology

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter