Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler dupilumab til børn og unge mellem 12 og 17 år

Medicinrådet mener, at Dupixent (dupilumab) giver øget sikkerhed i behandling af de 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem (AD), som har haft utilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling eller vurderes ikke at være kandidater til nuværende systemiske behandling.

Medicinrådets skriver i sin afgørelse, som faldt mandag: ”Medicinrådet vurderer, at dupilumab ser ud til ikke at være dårligere end de lægemidler, man bruger i dag, og at det samlet set ser ud til at være mere sikkert end de lægemidler, man bruger i dag. Medicinrådet har lagt vægt på, at målene med behandling med dupilumab er at opnå reduktion af eksemets udbredelses- og sværhedsgrad samtidig med, at færre oplever alvorlige bivirkninger, og at livskvaliteten ikke bliver dårligere, når man sammenligner med de lægemidler, man bruger i dag. 

Christian Vestergaard, overlæge og lektor Århus Universitetshospital hilser Medicinrådets afgørelse velkommen:

”Det er rigtig dejligt at vi nu har mulighed for at give behandlingen til børn og unge fra 12-17 år. Det er en vigtig alder med udvikling og skolegang og derfor velkomment, at man vælger at sige, at det kun er én systemisk behandling patienten skal have prøvet inden dupilumab behandlingen."

Medicinrådets understreger dog i sin afgørelse, at dupilumab ’ikke nødvendigvis’  er første valg: 

”Patienter i alderen 12-17 år med svær atopisk eksem, som er kandidater til systemisk ciclosporin, hvor der er behov for hurtigt indsættende effekt af den systemiske behandling på grund af svær opblussen i eksemet. Patienter i alderen 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem, som har haft utilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling eller vurderes ikke at være kandidater til nuværende systemiske behandling.”  

Om sin begrundelse for anbefalingen uddyber Medicinrådet således:

”Vi anbefaler dupilumab, fordi: - Vi vurderer, at dupilumab samlet set ikke ser ud til at være dårligere end de lægemidler, man bruger i dag, og at det samlet set ser ud til at være mere sikkert end de lægemidler, man bruger i dag. Ciclosporin er det eneste lægemiddel, der er godkendt til unge patienter med atopisk eksem, dog kun til patienter som er mindst 16 år. De lægemidler, man bruger i dag, har desuden velkendte bivirkninger, heraf nogle alvorlige, og ciclosporin kan kun anvendes i op til to år i alt over en livstid.” 

Om Medicinrådets vurdering af Regionernes fremtidige udgifter forklarer Rådet:

”Sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige.” 

Christian Vestergaard er enig i, at anbefalingen næppe kommer til at vælte budgetterne:

”Hvor mange patienter, det reelt kommer til at dreje sig om, er usikkert men næppe mere end et par håndfulde,” lyder hans vurdering.

I Medicinrådets afgørelse lyder det da således også videre omkring baggrunden for de økonomiske vurderinger:

”I officielle priser vil det koste ca. 54.000 kr. mere at behandle én patient med dupilumab i ti måneder end med ciclosporin, som er det eneste lægemiddel, der er godkendt til unge patienter med atopisk eksem, dog kun til patienter som er mindst 16 år. Antallet af patienter, der kan behandles med dupilumab, forventes at stige gradvist indenfor de første år. Dermed forventes der at være ca. 11 patienter i behandling fra og med år 5 efter en anbefaling. Fra og med år 5 vil det samlet koste ca. 0,76 mio. kr. mere pr. år end behandling med ciclosporin. Patientestimatet er usikkert, og der kan være flere patienter end angivet, som vil blive behandlet med dupilumab,” skriver rådet og tilføjer:

”Lægemiddelvirksomheden har givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle meromkostninger og budgetkonsekvenser lavere end angivet.”

Medicinrådet oplyser endvidere, at anbefalingen er truffet efter andre metoder end sædvane er, da Rådet mangler data til at foretage såvel direkte som indirekte statistiske sammenligninger:

”Værdien af dupilumab kan ikke kategoriseres efter Medicinrådets metoder, fordi de data, der findes til at sammenligne dupilumab med øvrige lægemidler, er for usikre til, at vi kan udtale os sikkert om lægemidlet. Medicinrådet har derfor været nødt til at foretage en narrativ sammenligning, skriver Rådet i sin nye anbefaling.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter