Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn og unge med psoriasis skiftes alt for sent til systemisk behandling

Hvert tredje barn eller ung med psoriasis underbehandles og fastholdes for længe i topisk behandling alene.

Selvom udelukkende topisk behandling kan være tilstrækkelig, kan psoriasispatienter have behov for en mere intensiv behandling for at kontrollere deres sygdom. Men hvert tredje barn, ung eller unge voksen bliver ikke skiftet til systemisk behandling i tide.

Sådan ser det i hvert fald ud til at være i Holland, ifølge et nyt studie, som netop er blevet publiseret i British Journal of Dermatology, og hvis konklusion lyder:

“I en population af pædiatriske og unge psoriasispatienter med mild til svær psoriasis har en tredjedel brug for mere intensiv behandling end udelukkende topisk terapi for at kontrollere deres sygdom. Vi betragter median tid, indtil skifte til systemisk er for lang," konstaterer de hollandske forskere.

I Danmark er cirka 30.000 børn og unge ramt af psoriasis, men den viden, som man har om tidsrummet mellem den tid, hvor børn og unge anvender topisk behandling og frem til at de eventuelt skifter til systemisk behandling, er lille.

For at bestemme median tid fra psoriasis begyndelse indtil udelukkende topisk seponering og/ eller skifte til systemisk behandling samt for yderligere at identificere patientkarakteristika, der er forbundet med skift til systemiske behandlinger udtog forskerne data fra Child-CAPTURE-registret, en potentiel observationsgruppe af pædiatrisk begyndende psoriasispatienter fulgt ind i ung voksen alder fra 2008 til 2018.

Data inden optagelse i registret blev samlet retrospektivt. Mediantiden blev bestemt gennem Kaplan Meier overlevelsesanalyser. Til at identificere de patientkarakteristika der var forbundet med skift til systemisk behandling blev anvendt Cox-regressionsanalyse. Og de samlede analyser viste at 62,3 procent af de 448 patienter forblev udelukkende på topisk behandling indtil datalock; 14,3% skiftede fra topisk behandling til fototerapi, men ikke til systemisk behandling; og 23,4% skiftede til systemisk behandling.

Median tid fra psoriasis begyndte indtil seponering af udelukkende topisk behandling var 7,3 år, og skift til systemisk behandling var 10,8 år. Higher Psoriasis-area og Severity Index samt et for børn dermatologisk index for livskvalitet, Dermatology Life Quality Index s> 5 var uafhængigt af hinanden forbundet med at skifte til systemisk behandling.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo