Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn og unge med psoriasis skiftes alt for sent til systemisk behandling

Hvert tredje barn eller ung med psoriasis underbehandles og fastholdes for længe i topisk behandling alene.

Selvom udelukkende topisk behandling kan være tilstrækkelig, kan psoriasispatienter have behov for en mere intensiv behandling for at kontrollere deres sygdom. Men hvert tredje barn, ung eller unge voksen bliver ikke skiftet til systemisk behandling i tide.

Sådan ser det i hvert fald ud til at være i Holland, ifølge et nyt studie, som netop er blevet publiseret i British Journal of Dermatology, og hvis konklusion lyder:

“I en population af pædiatriske og unge psoriasispatienter med mild til svær psoriasis har en tredjedel brug for mere intensiv behandling end udelukkende topisk terapi for at kontrollere deres sygdom. Vi betragter median tid, indtil skifte til systemisk er for lang," konstaterer de hollandske forskere.

I Danmark er cirka 30.000 børn og unge ramt af psoriasis, men den viden, som man har om tidsrummet mellem den tid, hvor børn og unge anvender topisk behandling og frem til at de eventuelt skifter til systemisk behandling, er lille.

For at bestemme median tid fra psoriasis begyndelse indtil udelukkende topisk seponering og/ eller skifte til systemisk behandling samt for yderligere at identificere patientkarakteristika, der er forbundet med skift til systemiske behandlinger udtog forskerne data fra Child-CAPTURE-registret, en potentiel observationsgruppe af pædiatrisk begyndende psoriasispatienter fulgt ind i ung voksen alder fra 2008 til 2018.

Data inden optagelse i registret blev samlet retrospektivt. Mediantiden blev bestemt gennem Kaplan Meier overlevelsesanalyser. Til at identificere de patientkarakteristika der var forbundet med skift til systemisk behandling blev anvendt Cox-regressionsanalyse. Og de samlede analyser viste at 62,3 procent af de 448 patienter forblev udelukkende på topisk behandling indtil datalock; 14,3% skiftede fra topisk behandling til fototerapi, men ikke til systemisk behandling; og 23,4% skiftede til systemisk behandling.

Median tid fra psoriasis begyndte indtil seponering af udelukkende topisk behandling var 7,3 år, og skift til systemisk behandling var 10,8 år. Higher Psoriasis-area og Severity Index samt et for børn dermatologisk index for livskvalitet, Dermatology Life Quality Index s> 5 var uafhængigt af hinanden forbundet med at skifte til systemisk behandling.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter