Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tremfya viser flotte fire års resultater mod psoriasis

Tremfya (guselkumab) medfører store forbedringer i uge 100 og uge 204 (fire år) for patienter med psoriasis.

Det viser resultater af det udvidede VOYAGE 2-studie, hvor 80 procent af patienterne, der blev behandlet med 100 mg guselkumab hver 8. uge (q8w), efter fire år opnåede mindst 90 procent forbedring af Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90).

Også efter fire år var andelen af ​​patienter, der opnåede en IGA (Investigator Global Assessment) score for klar (0) eller minimal sygdom (1), 82 procent, og 51 procent af patienterne opnåede PASI 100 eller fuldstændig clearance af deres psoriasisplaques.

Resultaterne er præsenteret på American Academy of Dermatology virtuelle kongres 12-14. juni.

VOYAGE 2-endepunkter inkluderede også patientrapporterede resultatmål, herunder Dermatology Life Quality Index (DLQI) og Psoriasis Symptoms and Signs Diary (PSSD).

Efter fire år opnåede 69 procent af patienterne en DLQI-score på 0 eller 1 (indikerer ingen påvirkning af hudsygdom for sundhedsrelateret livskvalitet), 40 procent rapporterede en PSSD-symptom score på 0, og 27 procent rapporterede en PSSD-tegnscore på 0 (ingen symptomer eller tegn på psoriasis).

”Psoriasispatienter er ofte belastet af fysisk smerte og ubehag, og det at give langvarig lindring af sygdommen er også vigtigt for at lindre den relaterede indvirkning på patienternes livskvalitet," siger læge Kristian Reichi, der er professor i Translational Research in Inflammatory Skin Diseases på Universitetsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE), Tyskland, og chefforsker på VOYAGE 2-undersøgelsen.

"Resultater fra VOYAGE 2-studiet viser guselkumab som en effektiv behandling gennem fire år, hvilket giver patienter, der muligvis oplever kroniske psoriasissymptomer, en langtidsbehandlingsmulighed."

Resultater fra det randomiserede, placebokontrollerede, head-to-head, fase 3 VOYAGE 1-forsøg, der sammenligner patientrapporterede resultater for guselkumab og adalimumab (Humira), blev også præsnteret på American Academy of Dermatologys virtuelle kongres.

Resultaterne viser, at i uge 48 var ca. 42 procent af de guselkumab-behandlede patienter og 23 procent af de adalimumab-behandlede patienter symptomfri, hvilket blev demonstreret ved en PSSD-symptom score på 0 og 36 procent mod 19 procent (begge p <0,001 ) var tegnfri - altså med en PSSD-tegnscore på 0. Dertil oplevede patienter behandlet med guselkumab numerisk mere tid fri for symptomer som kløe og smerte, og tegn som revnet og skællende hud sammenlignet med patienter behandlet med adalimumab.

”De fireårige patientrapporterede resultater i VOYAGE-programmet er især bemærkelsesværdige, fordi de viser, at effektivitetsdataene for guselkumab svarer til næsten 70 procent af patienterne, der rapporterede, at deres hudsygdom ikke havde nogen negativ indflydelse på deres sundhedsrelaterede livskvalitet og cirka 40 procent af patienterne rapporterede, at de var symptomfri," siger læge Lloyd Miller, der er vicepræsident for Immunodermatology Disease Area Leader, Janssen Research & Development.

Højt BMI fører til nedsat nyrefunktion

EASD: Der skulle et smart studiedesign til for at dokumentere, at højt BMI er en direkte årsag til nedsat nyrefunktion. Årssagssammenhængen er ikke den modsatte. Sammenhængen er nok endnu mere udtalt hos personer med kronisk nyresygdom og diabetes end befolkningen som helhed.

Dansk studie: Overvægtsparadokset er en skrøne

EASD: Overvægt er ikke vejen til et længere liv. Heller ikke let overvægt. Det såkaldte obesity paradox (at en vis overvægt i visse sammenhænge kan være sundt), som ellers er belyst i mange undersøgelser, afvises nu i et dansk studie fra Steno Diabetes Center Aarhus. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter