Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Udsigt til ren oral behandling af AD

Flere studier har i dette forår vist gode resultater af JAK-hæmmeren Rinvoq (upadacitinib). Både til behandling af psoriasisgigt, atopisk dermatitis og leddegigt.

Senest har to fase III, placebokontrollerede studier dokumenteret, at upadacitinib er effektivt for patienter med moderat til svær atopisk dermatitis (AD), både alene og sammen med topikale kortikosteroider.

“Resultaterne er særdeles robuste og konsistente med så god effekt og så god en clearance, som vi ikke har set før," siger Dr. Emma Guttman-Yassky fra Mount Sinai Health System i New York City, der er førsteforfatter på studiet.

Monoterapistudiet bestod af to gentagne multicenterforsøg. Deltagerne var 1.700 både unge og voksne med moderat til svær AD, der blev randomiseret til at få upadacitinib i 15 mg eller 30 mg dosis eller placebo en gang dagligt i 16 uger. Efter de 16 uger havde en markant højere andel af patienter behandlet med upadacitinib end på placebo opnået mindst 90 eller 100 pct. forbedring i EASI-score.

Effektiviteten blev bekræftet på tværs af en række endepunkter, der vurderede graden af klar hud, kløe, smerter og livskvalitet. Begge doser af upadacitinib viste sig at være veltolereret, ligesom der heller ikke viste sig nye bivirkninger af midlet.

Virker også uden topikal behandling

I et andet studie, ledet af dr. Kristian Reich fra University Medical Center Hamburg-Eppendorf, viste Rinvoq sig effektivt i kombination med topikale kortikosteroider. Her blev 901 patienter i alderen 12-75 år randomiseret til at få enten 15 mg eller 30 mg upadacitinib plus kortikosteroider eller placebo plus kortikosteroider. I uge 16 var andelen af ​​patienter, der havde opnået EASI-75, signifikant højere i gruppen på upadacitinib 15 mg og kortikosteroid (65 procent), og i gruppen på upadacitinib 30 mg og kortikosteroid (77 procent), end i placebogruppen (26 procent).

Ifølge forfatterne af studiet svarer graderne af de kliniske reaktioner til dem, der blev observeret i monoterapi-studiet, hvilket indikerer, at fordelen ved at tilføje topikale kortikosteroider til upadacitinib er minimal sammenlignet med upadacitinib som monoterapi. Således var en stor del af patienterne i stand til at stoppe med brugen af kortikosteroider, samtidig med at de opretholdt en effektiv respons i uge 16.

I en dansk kommentar til studierne, skriver Jacob P. Thyssen, læge, ph.d., dr.med., og Simon Francis Thomsen, ledende overlæge, professor, dr.med., begge Bispebjerg Hospital:

“Effekten af ​​upadacitinib antyder, at klinikere muligvis snart vil kunne tilbyde patienter med atopisk dermatitis en oral behandlingsopløsning med ringe eller intet behov for samtidig administration af topiske kortikosteroider. Der er dog behov for flere oplysninger om, hvordan man bedst bruger upadacitinib og andre nye systemiske lægemidler ved atopisk dermatitis.”

Til Reuters Health siger Jacob Thyssen desuden, at “systemisk behandling, der gives under korrekt vejledning, rummer en meget lav risiko for alvorlige bivirkninger. I princippet er både JAK'er og biologiske stoffer langsigtede løsninger til AD-patienter, men vi kan nu bedre imødekomme patienter med særlige behov eller situationer. Så omend vi ikke har nogen trylleformular til behandling af AD, er hudlægens værktøjskasse dog blevet meget stor”.

Og i stedet for at se på prisen på disse medikamenter vil han hellere tale om prisen for IKKE at gøre noget - det vil sige ikke behandle AD.

“Det resulterer i en ukontrolleret sygdom, søvntab, angst, depression, risiko for infektion, lavt selvværd og så videre,” siger han.

Rinvoq blev i 2019 godkendt af FDA og EMA til behandling af leddegigt. Lige nu afprøves behandlingen i andre fase 3-forsøg til både AD, leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt, Crohns sygdom, betændelse i tyktarmen, kæmpecelle arteritis og Takayasu arteritis.

Diabetesmedicin forbedrer IBD-prognose

GLP-1-receptoragonister og DPP-4-hæmmere er forbundet med mindre alvorlige sygdomsforløb hos personer, som har både type 2-diabetes og IBD.

Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

FDA kræver advarsler på visse JAK-hæmmere

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo