Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA godkender Adtralza mod AD

Efter i april at have fået en anbefaling fra EUs komite for humane lægemidler (CHMP) har EU nu endelig godkendt Adtralza (tralokinumab) fra danske Leo Pharma.

Og senest er midlet nu også godkendt af de britiske myndigheder, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Adtralza retter sig specielt mod signalstoffet IL-13, som spiller en fremherskende rolle i udviklingen af atopisk eksem (AD). Midlet er målrettet patienter med moderat til svær AD, som er kandidater til systemisk behandling.

Godkendelsen understøttes primært af data fra studierne ECZTRA 1, 2 og 3, hvor Adtralza viste signifikante forbedringer i tegn og symptomer på AD, med en gradvis forbedring af respons, som holdt sig over tid. Midlet viste sig generelt veltolereret med en sikkerhed, der er sammenlignelig med den ved placebo. Desuden viste Adtralza sig at reducere kløe og forbedre livskvaliteten hos patienterne.

Adtralza vil være tilgængelig i en 150 mg/ml fyldt injektionssprøjte til subkutan injektion med en startdosis på 600 mg efterfulgt af 300 mg hver anden uge. Midlet kan bruges med eller uden topiske kortikosteroider.

"Denne godkendelse fra Europa-Kommissionen af Adtralza betyder, at klinikere i hele Europa nu har en vigtig ny behandlingsmulighed for voksne patienter med moderat til svær atopisk dermatitis, som er en kronisk, uforudsigelig hudsygdom," siger Stephan Weidinger fra Universitetshospitalet Slesvig-Holsten, Kiel, Tyskland, som står bag studierne af tralokinumab.

Yderligere vurderinger af markedsføringstilladelser til Adtralza fra sundhedsmyndigheder over hele verden er lige nu i gang. 

Diabetesmedicin forbedrer IBD-prognose

GLP-1-receptoragonister og DPP-4-hæmmere er forbundet med mindre alvorlige sygdomsforløb hos personer, som har både type 2-diabetes og IBD.

Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

FDA kræver advarsler på visse JAK-hæmmere

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo