Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny JAK-hæmmer mod atopisk eksem kan spare regionerne millioner

Medicinrådet anbefaler den orale JAK-hæmmer Olumiant (baricitinib) til behandling af moderat til svær atopisk eksem. De årlige omkostningerne per patienter er omkring 37.000 kroner mindre end den hidtidige behandling, dupilumab, vurderer Medicinrådet.

Dermatologernes formand ærgrer sig imidlertid over den tvungne prioritering af den nye behandling.

Effekten og sikkerheden ved Olumiant er sammenlignelig med det biologiske lægemiddel Dupixent (dupilumab), som i dag er standardbehandling til voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem. Samtidig vurderer Medicinrådet omkostningerne som rimelige, og på den baggrund anbefales behandlingen til patienter med moderat til svær atopisk eksem efter mindst en tidligere systemisk behandling. Anbefalingen gælder ikke patienter med forhøjet kolesterol. 

Den forhandlede pris for behandlingen er hemmeligholdt, men på baggrund af listeprisen har Medicinrådet vurderet, at det per år vil koste omkring 37.000 kroner mindre at behandle én patient med Olumiant end med Dupixent. I alt vurderer rådet, at regionerne vil spare ca. 5,4 mio. kr. i det femte år efter en eventuel anbefaling, fremgår det af anbefalingen.

Der er forskellige bivirkninger ved de to lægemidler, men de kan håndteres ved behandling, dosisjustering eller behandlingsophør.

"På grund af risikoen for øgning af blodlipider ved behandling med baricitinib bør man dog være tilbageholdende med at give baricitinib til patienter med forhøjet kolesterol," står der i anbefalingen, hvor Medicinrådet desuden tager forbehold for, at der er tale om data af lav kvalitet, og at anbefalingen med nogen sandsynlighed kan ændre sig, efterhånden som der kommer nye studier.

Anbefalingen af Olumiant glæder formand for Dansk Dermatoligisk Selskab overlæge og ph.d. Christian Vestergaard, men prioriteringen af lægemidlet over Dupixent ærgrer ham. Han anerkender det samfundsøkonomiske aspekt, men selv om de to lægemidler ligner hinanden effektmæssigt, har de to meget forskellige profiler, både i forhold til, hvordan det skal gives, hvem der kan få dem og i forhold til bivirkningsprofil, påpeger han.

“Både Olumiant og Dupixent er gode nyheder for patienterne. Men det man kan være ked af, er den rigide prioritering mellem de to, hvor man nu skal vælge den ene fremfor den anden. For jeg vil rigtig gerne kunne give den rigtige behandling til den rigtige patient, men det her binder os på hænder og fødder og tager faktisk den frie ordinationsret fra os,” siger Christian Vestergaard.

Til gengæld glæder han sig over, at vejen til den rette behandling er blevet kortere, fordi Medicinrådet også har anbefalet, at der fremover kun skal én traditionel systemisk behandling til, før man kan gå videre til enten Olumiant eller Dupilumab.

En hurtigere vej igennem

Olumiants godkendelse er fra 26. maj i år. Og her i juni kom desuden en opdatering af den godt to år gamle godkendelse af Dupixent, således at det nu for begge lægemidler gælder, at de anbefales ’til voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem med utilstrækkelig effekt af lokalbehandling og mindst én systemisk behandling, eller som ikke tåler systemisk behandling’. Før gjaldt anbefalingen ‘voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem med utilstrækkelig effekt af lokal og systemisk behandling, eller som ikke tåler systemisk behandling’.

Ifølge Christian Vestergaard betyder ændringen, at patienterne nu kan komme hurtigere igennem til den rette behandling.

“Rejsen er blevet kortere. Og det er fint, da kodeordet i dag jo er rette behandling til rette patient, så hurtigt som muligt. Rigtig mange patienter har god gavn af ‘gammeldags systemisk’ behandling med methothrexat og ciclosporin, hvilket for dem er den rette behandling. Men for de patienter, hvor det ikke er den rigtige behandling, kommer vi nu hurtigere derhen,” siger han.

Når man taler om en mere personificeret behandling af patienterne, er det frie valg for lægerne imidlertid vigtigt. For det er vejen til den bedste behandling, som i sidste ende også er den, der gavner samfundet mest, understreger han.

I patientforeningen Atopisk Eksem Forening glæder de sig også over nyhederne. Her siger formanden Anne Skov Vastrup:

"Det er utrolig dejligt, at der er kommet nye målrettede behandlinger på markedet til behandling af atopisk eksem og at Medicinrådet har ændret anbefaling, så man nu kun behøver at have prøvet en systemisk behandling uden tilstrækkelig effekt, før man kan komme i betragtning til en målrettet behandling. Jeg er sikker på, at det kommer til at mindske ventetiden for hårdt ramte patienter, før deres optimale behandling findes - og det glæder mig meget".

 

Diabetesmedicin forbedrer IBD-prognose

GLP-1-receptoragonister og DPP-4-hæmmere er forbundet med mindre alvorlige sygdomsforløb hos personer, som har både type 2-diabetes og IBD.

Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

FDA kræver advarsler på visse JAK-hæmmere

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo