Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første systemiske behandling til børn med svær atopisk eksem anbefalet af Medicinrådet

Hidtil er børn med svær atopisk eksem i visse tilfælde blevet behandlet off label med en af de systemiske behandlinger, der anbefales til voksne, men nu er den første systemiske behandling godkendt og anbefalet til børn i alderen seks til elleve år. 

Medicinrådet anbefaler Dupixent (dupilumab) som standardbehandling til børn i alderen seks til elleve år med svær atopisk eksem efter afprøvning af mindst en tidligere systemisk behandling. 

Rådet har vurderet, at behandlingen er bedre end lokalbehandling, men at det ikke er muligt at fastslå, hvor stor den kliniske merværdi af behandlingen er. 

Da de eksisterende systemiske behandlinger er ikke er afprøvet på børn, har man heller ikke set sig i stand til at foretage en god sammenligning af værdien af Dupixent i forhold til dem, men Medicinrådet vurderer, at Dupixent ikke har dårligere effekt eller sikkerhedsprofil end de nuværende systemiske behandlinger. 

Baseret på de officielle listepriser vurderer Medicinrådet, at det over en periode på 30 måneder vil koste omkring 180.000 kr. mere at behandle én patient med dupilumab end med lokalbehandling, og at regionerne vil skulle bruge 2,6 mio. kr. mere i det femte år efter en anbefaling. Anbefalingen er imidlertid truffet på baggrund af forhandlede priser, som ikke er er offentliggjort, og de reelle omkostninger er derfor ukendte for offentligheden.

Dupixent er i dag standardbehandling til voksne med moderat til svær atopisk eksem, men i december blev behandlingen godkendt af EMA til børn i alderen seks til elleve år med svær atopisk eksem, og det er på den baggrund, at Medicinrådet kommer med sin anbefaling. 

Dupixent virker med det aktive stof dupilumab målrettet på den underliggende type 2-inflammation, der er blandt hovedårsagerne til atopisk dermatitis. Den europæiske godkendelse bygger hovedsageligt på data fra fase III resultater i forhold til effektivitet og sikkerhed hos børn fra seks-11 år med svær atopisk dermatitis, der blev behandlet med Dupixent kombineret med topikale kortikosteroider (TCS) eller TCS alene.

Medicinrådet har lagt vægt på, at målene med behandlingen er at opnå sygdomskontrol og forebygge episoder med opblussen af eksemet, samt når sådanne episoder opstår at afkorte perioden, indtil sygdommen igen er stabiliseret. 

Kvaliteten af de studier, der ligger til grund for vurderingen er ifølge Medicinrådet lav, og rådet forbeholder sig derfor, at anbefalingen kan ændres, hvis der kommer nye studier, som ikke understøtter behandlingen.

Læs anbefalingen her

Diabetesmedicin forbedrer IBD-prognose

GLP-1-receptoragonister og DPP-4-hæmmere er forbundet med mindre alvorlige sygdomsforløb hos personer, som har både type 2-diabetes og IBD.

Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

FDA kræver advarsler på visse JAK-hæmmere

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo