-først med nyheder om ny medicin

Kræftvaccine kan bruges mod modermærkekræft

Patienter med udbredt modermærkekræft kan nu blive behandlet med en kræftvaccine i kombination med standard immunterapi. Kombinationen øger markant effekten af behandlingen uden at øge risikoen for bivirkninger.

Det konkluderer forskere i et nyt klinisk studie fra Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT) på Herlev og Gentofte Hospital. Resultaterne skal bekræftes i større studier, men foreløbig har de danske resultater fået FDA til at bevilge en såkaldt Breakthrough Therapy Designation for kræftvaccinen, skriver Herlev og Gentofte Hospital i en nyhed på hospitalets hjemmeside. 

Baggrunden for studiet er, at nogle patienter med modermærkekræft ikke reagerer på standardbehandling med immunterapi. Derfor valgte forskerne at bruge en ny kræftvaccine for at se om den kunne bidrage til en øget effekt af standardbehandlingen, uden risiko for øgede bivirkninger. Og resultatet viste en bedring af kræftsygdommen hos 80 procent af de behandlede patienter, mens 43 procent oplevede, at alle tegn på sygdom forsvandt. Og det er “et rigtig flot skridt på vejen mod ny kræftbehandling”, lyder det fra studiets førsteforfatter, Inge Marie Svane, der også professor på Københavns Universitet og leder af CCIT.

Når kræften er i kroppen

Den nye kræftvaccine er en såkaldt behandlende vaccine, som bruges når kræften er i kroppen. Den påvirker immunsystemet, så det begynder at gå til angreb på selve kræftcellerne.

Yderligere et stort fase-III-lodtrækningsstudie, som i disse måneder påbegyndes i USA og Danmark, skal bekræfte resultaterne af det danske studie, og hvis man kan reproducere de positive resultater, vil den nye behandling ifølge nyheden fra Herlev og Gentofte Hospital kunne godkendes indenfor tre til fire år.

"Jeg har en forventning om at både effekten og de begrænsede bivirkninger bliver bekræftet i fase-III forsøget og derefter er det min forhåbning at flere patienter kan få en mere effektiv behandling uden at det medfører ekstra bivirkninger" siger Inge Marie Svane.​

Grundlaget for kræftvaccinen er forskning udført på CCIT. Med bistand fra Region Hovedstaden blev der i 2015 etableret et spin-out biotek firma, IO Biotech, baseret på licensrettigheder til kræftvaccinen. Efterfølgende har der været etableret et forskningssamarbejde, hvor firmaet har bidraget med forskningsmidler.