-først med nyheder om ny medicin

Cosentyx fortsætter med at forbedre responsrater ved HS

Responsraterne bliver med at stige ved behandling med Cosentyx (secukinumab) til hudsygdommen hidradenitis suppurativa. Nye langtidsdata viser, at behandlingen giver en langsigtet sygdomskontrol hos flertallet af patienter med moderat til svær HS. 

Det viser analyser af de seneste data fra de to største fase III-studier af hidradenitis suppurativa (HS), SUNRISE og SUNSHINE, som er udgivet i The Lancet.

Mere end 60 procent af patienterne i studierne var fri for HS-udbrud i uge 52, og mere end halvdelen (55 procent) oplevede også en meningsfuld smertereduktion efter behandlingen. 

Det bedste respons blev observeret i gruppen, der modtog secukinumab hver anden uge, hvor 45 procent opnåede HS klinisk respons (HiSCR) sammenlignet med placebo, hvor andelen var 34 procent. For gruppen, der modtog behandlingen hver fjerde uge, blev der ikke observeret en signifikant forskel fra placebo. 

Den langsigtede virkning blev også observeret blandt patienter, som ikke tidligere responderede på biologiske behandlinger. Derudover forblev sikkerhedsprofilen for alle grupper i overensstemmelse med tidligere rapporterede bivirkninger.

Vækker stor begejstring

Fundene er på linje med de tidligere 16-ugers resultater fra samme studier, der blev præsenteret ved European Academy of Dermatology and Venereology's årskongres i 2022. 

Her udtalte Simon Francis Thomsen, der er ledende overlæge ved Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital og formand for Dansk Dermatologisk Selskab stor begejstring. 

“Det er meget glædeligt, at studiet kan vise en klinisk effekt til denne patientgruppe, som er hårdt plaget, og hvor der mangler behandlingsmuligheder i dag. Det er det første studie i en årrække, som har positive takter for HS-patienterne, og det er kærkomment,” sagde han. 

I dag består behandlingen af moderat til svær HS af Humira (adalimumab), hvis andre behandling som topikal behandling og antibiotikum ikke har tilstrækkelig effekt.

Cosentyx er godkendt af FDA til blandt andet moderat til svær plaque psoriasis og aktiv psoriasisgigt (PsA). Såfremt Cosentyx på sigt også bliver godkendt til HS, vil det blive den første anti-IL-17 biologiske behandling godkendt til hudsygdommen.

Om studierne

SUNSHINE og SUNRISE er to identiske, randomiserede, dobbeltblindede og placebokontrollerede fase III-studier, der evaluerede den kortsigtet (16 uger) og langsigtet (op til 52 uger) effekt og sikkerhed af to dosisregimer af secukinumab hos voksne med moderat til svær HS. Begge studier opnåede deres primære endepunkter for HiSCR defineret som en mindst 50 procent reduktion i abscesser og knuder uden stigning i antallet af bylder og/eller i antallet af drænende fistler i uge 16.