Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny inhalator skal lette astmapatienters medicinindtag

En ny inhalator fra Mundipharma med indikation til astma er konstrueret sådan, at det skulle blive lettere for patienten at få medicinen helt ned i lungerne.

Det sker blandt andet, fordi den redesignede inhalator fungerer halvautomatisk, og patienten dermed ikke behøver at være en haj til at koordinere sin inspiration med inhalatorens udløsning af medicinen. K-haleren er at finde på det danske marked fra sensommeren. 

Blandt lungespecialister har det længe været almindeligt kendt, at en stor del af de lungesyge patienter ikke får fuld effekt af deres medicin, fordi de enten ikke forstår at time deres indånding med udløsningen af medicinen i deres spraydevice, fordi de ikke kan suge hårdt nok i deres pulverinhalator eller fordi de på anden vis bruger deres device forkert.

De problematikker har man haft i baghovedet hos Mundipharma, da man konstruerede den nye flutiform k-haler, der allerede er på markedet i England, og som danske astmapatienter kan få glæde af fra sensommeren, hvor den kommer i handlen i Danmark.

Åndedrætsudløst inhalator

Flutiform k-haler er en inhalator designet så patienten ikke behøver at have den store tekniske kunnen for at få fuld glæde af medicinen, fordi devicet er åndedrætsudløst.

Det betyder, at der automatisk frigives et pust, når patienten trækker vejret ind gennem inhalatorens mundstykke. Dermed kan patienten inhalere medicinen ind i luftvejene og helt ned i lungerne uafhængigt af at skulle koordinere sin vejtrækning med frigivelsen af medicinen. Fordi inhalatoren ikke frigiver dosis, før patienten begynder at indhalere, er man ude over den koordinationsproblematik, som blandt lungespecialisterne er kendt for at udfordre en del af lungepatienterne.

Aktive stoffer i K-haleren

Flutiform k-haler er indiceret til voksne og unge fra 12 år, og indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat. Der er tale om et syntetisk kortikosteroid og en selektiv, langtidsvirkende β2-adrenerg receptoragonist, og som med andre kombinationer af inhalerede kortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister ses der additive virkninger i form af et fald i astma-exacerbationer. Den bronkodilaterende virkning kommer hurtigt, inden for et til tre minutter, og virkningen varer i mindst 12 timer efter en enkelt dosis. 

Hver inhalationsspray afgiver mindst 120 doser svarende til 60 doseringer, og kommer i to styrker, nemlig 50 mikrogram fluticasonpropionat og fem mikrogram formoterolfumaratdihydrat samt 125 mikrogram fluticasonpropionat og fem mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter