Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserNy inhalator skal lette astmapatienters medicinindtag

En ny inhalator fra Mundipharma med indikation til astma er konstrueret sådan, at det skulle blive lettere for patienten at få medicinen helt ned i lungerne.

Det sker blandt andet, fordi den redesignede inhalator fungerer halvautomatisk, og patienten dermed ikke behøver at være en haj til at koordinere sin inspiration med inhalatorens udløsning af medicinen. K-haleren er at finde på det danske marked fra sensommeren. 

Blandt lungespecialister har det længe været almindeligt kendt, at en stor del af de lungesyge patienter ikke får fuld effekt af deres medicin, fordi de enten ikke forstår at time deres indånding med udløsningen af medicinen i deres spraydevice, fordi de ikke kan suge hårdt nok i deres pulverinhalator eller fordi de på anden vis bruger deres device forkert.

De problematikker har man haft i baghovedet hos Mundipharma, da man konstruerede den nye flutiform k-haler, der allerede er på markedet i England, og som danske astmapatienter kan få glæde af fra sensommeren, hvor den kommer i handlen i Danmark.

Åndedrætsudløst inhalator

Flutiform k-haler er en inhalator designet så patienten ikke behøver at have den store tekniske kunnen for at få fuld glæde af medicinen, fordi devicet er åndedrætsudløst.

Det betyder, at der automatisk frigives et pust, når patienten trækker vejret ind gennem inhalatorens mundstykke. Dermed kan patienten inhalere medicinen ind i luftvejene og helt ned i lungerne uafhængigt af at skulle koordinere sin vejtrækning med frigivelsen af medicinen. Fordi inhalatoren ikke frigiver dosis, før patienten begynder at indhalere, er man ude over den koordinationsproblematik, som blandt lungespecialisterne er kendt for at udfordre en del af lungepatienterne.

Aktive stoffer i K-haleren

Flutiform k-haler er indiceret til voksne og unge fra 12 år, og indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat. Der er tale om et syntetisk kortikosteroid og en selektiv, langtidsvirkende β2-adrenerg receptoragonist, og som med andre kombinationer af inhalerede kortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister ses der additive virkninger i form af et fald i astma-exacerbationer. Den bronkodilaterende virkning kommer hurtigt, inden for et til tre minutter, og virkningen varer i mindst 12 timer efter en enkelt dosis. 

Hver inhalationsspray afgiver mindst 120 doser svarende til 60 doseringer, og kommer i to styrker, nemlig 50 mikrogram fluticasonpropionat og fem mikrogram formoterolfumaratdihydrat samt 125 mikrogram fluticasonpropionat og fem mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter