Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

En tredjedel af astmatilfælde hos europæiske børn kan skyldes luftforurening

Omkring en tredjedel af de årlige astmatilfælde hos børn vil kunne forebygges, hvis de europæiske lande overholdt Verdenssundhedsorganisations (WHO) grænseværdier for luftkvalitet, viser ny forskning. 

Ifølge WHOs retningslinjer for forurening og luftkvalitet bør niveauerne af PM2,5 ikke overstige et årligt gennemsnit på 10 μg /m3, og niveauerne af NO2 bør ikke overstige et årligt gennemsnit på 40 μg /m3, men mange områder i byer i hele Europa bryder regelmæssigt de nævnte grænser. 

Forskere fra Barcelona Institute for Global Health har brugt data fra folketællinger fra 18 europæiske lande samt fået informationer om astma hos europæiske børn fra databasen Global Burden of Disease.

Derudover har forskerne beregnet eksponering fra forskellige forurenende stoffer ved hjælp af en europæisk statistisk model baseret på målinger fra mange steder i Europa.

For at anslå astmabyrden blandt europæiske børn opstillede forskerne to forskellige scenarier:

  • Det første blev baseret på de maksimale luftforureningsniveauer anbefalet i WHOs retningslinjer for luftkvalitet.
  • Som reference brugte man i det andet scenarie de laveste luftforureningsniveauer registreret blandt 41 tidligere studier.

Fra første scenarium afslørede analyser, at 66.600 astmatilfælde hos børn (11 procent af de samlede tilfælde) årligt kunne forebygges, hvis de 18 lande overholdt WHO's luftkvalitets-retningslinje for PM2.5. Hvis landene overholdt NO2-retningslinjerne, blev det estimeret at kunne hindre 2.400 astmatilfælde i barndommen (0,4 procent af de samlede tilfælde) om året 

Analyser baseret på det andet scenarium antyder, at hvis de 18 lande var i stand til at overholde anbefalinger om de laveste niveauer af PM2,5 registreret blandt de 41 tidligere studier, kunne mere end 190.000 årlige tilfælde af astma i barndommen hindres (svarende til 33 procent af alle tilfælde). Antallet af nye tilfælde, der kunne undgås om året, hvis de laveste niveauer af henholdsvis NO2 samt sodpartikler blev overholdt, ville være respektive 135.000 (eller 23 procent) og 89.000 (eller 15 procent af alle tilfælde).

”Analysen viste, at hvis man fulgte WHOs henstillinger for PM2.5, ville det resultere i en betydelig reduktion i procentdelen af årlige tilfælde af astma i barndommen, det er ikke tilfældet med NO2, hvor 0,4 procent af sagerne ville blive forhindret," siger David Rojas-Rueda der var blandt lederne af studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet European respiratory journal.

Vores estimater viser derfor, at den aktuelle NO2 luftkvalitets-retningslinje fra WHO synes at sikre mindre beskyttelse end PM2.5-retningslinjen. Vi foreslår, at værdierne bliver opdateret med en sænkelse af grænseværdierne for bedre at kunne beskytte børns sundhed.”

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter