Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny dansk astmavejledning på trapperne

Efter de internationale guidelines for behandling af astma er blevet offentliggjort i løbet af sommeren, melder Dansk Lungemedicinsk Selskab ud, at der også er nye danske retningslinjer på trapperne.

De danske retningslinjer skal opdateres, og de kommer til at lægge sig op ad de internationale vejledninger fra Global Initiative for Asthma (GINA). Sådan lyder det i grove træk fra Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), klinisk professor i lungemedicin på SDU og overlæge på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus.

”I DLS har vi nedsat et udvalg, som skal opdatere lungemedicinernes retningslinjer for behandling af patienter med astma. Det er der behov for - særligt set i lyset af de nye internationale retningslinjer. GINAs guidelines bygger primært på tre-fire store studier, der alle peger i retning af, at astmapatienten – selv på step et og to – kan have gavn af inhalationssteroider, da der ofte er en inflammation, når patienten har symptomer. På baggrund af to af studierne, som man kan læse i New England Journal of Medicin, vil vi i DLS formodentligt også anbefale den anti-inflammatoriske behandling – også til de mildere tilfælde af astma,” siger Ole Hilberg, som lover, at anbefalingerne kommer inden for overskuelig fremtid.

Ændringer i guidelines fra GINA

Den mest fremtrædende ændring i GINAs vejledning, finder man i forhold til SABA som monobehandling, hvilket man ikke længere anbefaler fra international side. Årsagen er forskning, der peger i retning af, at monobehandling med SABA øger risiko for svære forværringer og astma-relaterede dødsfald, mens ICS signifikant mindsker denne risiko.

Derfor anbefaler GINA nu en behandling med inhalationssteroider til unge og voksne med astma – enten som symptomlindrende behandling (hos patienter med mild astma) eller en daglig dosis ICS eventuelt som kombinationsbehandling med formoterol i de første trin på ”behandlingsstigen”.

Ydermere lægger GINA op til ændringer i behandlingen af de yngste astmapatienter, hvor der kommer flere mulige præparater på behandlingshylden. 

Generelt hilser Ole Hilberg den nye internationale guideline fra GINA velkommen:

”Det er fornuftige ændringer, man har valgt at anbefale, hvor man blandt andet vil forsøge at behandle den bagvedliggende årsag til astma i stedet for at fokusere på symptombehandling. Vi skulle gerne have den nationale vejledning parat i løbet af efteråret, og selv om DLS vil lægge sig op ad GINAs anbefalinger, gør vi det, så de nationale retningslinjer er tilpasset danske forhold,” runder professor Hilberg af.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter