Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny dansk astmavejledning på trapperne

Efter de internationale guidelines for behandling af astma er blevet offentliggjort i løbet af sommeren, melder Dansk Lungemedicinsk Selskab ud, at der også er nye danske retningslinjer på trapperne.

De danske retningslinjer skal opdateres, og de kommer til at lægge sig op ad de internationale vejledninger fra Global Initiative for Asthma (GINA). Sådan lyder det i grove træk fra Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), klinisk professor i lungemedicin på SDU og overlæge på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus.

”I DLS har vi nedsat et udvalg, som skal opdatere lungemedicinernes retningslinjer for behandling af patienter med astma. Det er der behov for - særligt set i lyset af de nye internationale retningslinjer. GINAs guidelines bygger primært på tre-fire store studier, der alle peger i retning af, at astmapatienten – selv på step et og to – kan have gavn af inhalationssteroider, da der ofte er en inflammation, når patienten har symptomer. På baggrund af to af studierne, som man kan læse i New England Journal of Medicin, vil vi i DLS formodentligt også anbefale den anti-inflammatoriske behandling – også til de mildere tilfælde af astma,” siger Ole Hilberg, som lover, at anbefalingerne kommer inden for overskuelig fremtid.

Ændringer i guidelines fra GINA

Den mest fremtrædende ændring i GINAs vejledning, finder man i forhold til SABA som monobehandling, hvilket man ikke længere anbefaler fra international side. Årsagen er forskning, der peger i retning af, at monobehandling med SABA øger risiko for svære forværringer og astma-relaterede dødsfald, mens ICS signifikant mindsker denne risiko.

Derfor anbefaler GINA nu en behandling med inhalationssteroider til unge og voksne med astma – enten som symptomlindrende behandling (hos patienter med mild astma) eller en daglig dosis ICS eventuelt som kombinationsbehandling med formoterol i de første trin på ”behandlingsstigen”.

Ydermere lægger GINA op til ændringer i behandlingen af de yngste astmapatienter, hvor der kommer flere mulige præparater på behandlingshylden. 

Generelt hilser Ole Hilberg den nye internationale guideline fra GINA velkommen:

”Det er fornuftige ændringer, man har valgt at anbefale, hvor man blandt andet vil forsøge at behandle den bagvedliggende årsag til astma i stedet for at fokusere på symptombehandling. Vi skulle gerne have den nationale vejledning parat i løbet af efteråret, og selv om DLS vil lægge sig op ad GINAs anbefalinger, gør vi det, så de nationale retningslinjer er tilpasset danske forhold,” runder professor Hilberg af.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter