Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk studie skal forebygge genindlæggelser af KOL-patienter

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) skal i samarbejde med Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed undersøge, hvordan praktiserende læger forebygger de mange indlæggelser og ambulante besøg iblandt KOL-patienter.

I Danmark er der nemlig et højt antal indlæggelser af blandt andet patienter med KOL sammenlignet med vores nordiske naboer.

Undersøgelsen skal blandt andet give svar på, hvordan man øger kvaliteten i behandlingen af kronisk syge allerede i almen praksis. Faglige anbefalinger fra blandt andre Sundhedsstyrelsen peger på, at almen praksis og den øvrige primære sektor spiller en central rolle i forhold til forebyggelsen af kronikerrelaterede indlæggelser – for eksempel blandt patienter med KOL.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at behandlingen af kronikere foregår i borgerens eget miljø og i primærsektoren for at sikre den bedst mulige livskvalitet.

OECD har ligeledes påpeget, at en effektiv behandling i den primære sektor kan reducere akut forværring af kroniske sygdomme og forebygge unødvendige hospitalsindlæggelser.

Derfor skal man forsøge at identificere mulige forskelle i antallet af de kontakter, som KOL-syge har med sygehuset – herunder indlæggelser og ambulante besøg. Undersøgelsen skal afdække, hvad der kan tilskrives forskelle i behandlingen i almen praksis, samt hvilke faktorer der kan være årsag til forskellene. Desuden skal det undersøges, hvordan man arbejder med kronikere i almen praksis, og hvilken rolle almen praksis rolle spiller i det samlede sundhedsvæsen.

Formål med undersøgelsen

Med udgangspunkt i en kvantitativ benchmarking-analyse vil man undersøge almen praksis evne til at forebygge sygehuskontakter blandt kroniske patienter. Ud over benchmarking-analysen bliver der lavet kvalitative studier i 10 almene praksisser, der skal skabe et detaljeret, praksisnært indblik i, hvordan læger og praksispersonale arbejder med kronikere, herunder hvilke udfordringer og succeser de oplever. Studierne skal gøre det muligt at belyse og sammenligne kronikerindsatsen på tværs af forskellige praksisformer.

Benchmarking-analysen udføres på baggrund af registerdata og foretages, så der tages højde for de rammevilkår, som de praktiserende læger arbejder under. De forskelle i almen praksis, som benchmarking-analysen viser, vil man forsøge at forklare ud fra karakteristika for praksis: praksisform, antal læger, praksispersonale mv.

I den kvalitative analyse laves dybdegående beskrivelser af, hvordan kronikerindsatsen er organiseret og udført i de 10 almene praksisser, samt hvilke udfordringer og muligheder der opleves af læger og praksispersonale, både i forhold til intern organisering, sundhedsdata, patientpopulationen og det øvrige sundhedsvæsen.

FAKTA OM KOL I DANMARK

I Danmark er der generelt flere KOL-relaterede indlæggelser pr. indbygger end i de øvrige nordiske lande, som for eksempel Sverige og Norge. Sammenlignet med Sverige er der i Danmark 71 procent flere KOL-relaterede indlæggelser pr. 100.000 indbyggere. Tilsvarende er der i Danmark 18 procent flere diabetesrelaterede indlæggelser pr. 100.000 indbyggere sammenlignet med Sverige. Dette tyder på, at der er plads til forbedring i den danske kronikerindsats.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter