Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Busalair får generelt klausuleret tilskud

Lægemiddelstyrelsen har netop godkendt Galephars Busalair til generelt klausuleret tilskud. Busalair inhalationspulver med indhold af budesonid og salmeterol i styrkerne 120+20 mg./dosis og 240+20 mg./dosis får generelt klausuleret tilskud med virkning fra markedsføringstidspunktet.

Busalair til behandling af voksne patienter med astma, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med inhalationssteroid alene, har netop fået klausuleret tilskud af Lægemiddelstyrelsen med virkning fra markedsføringstidspunktet.

Ifølge produktresumeet er Busalair indiceret til regelmæssig behandling af astma hos voksne, hvor anvendelse af et kombinationslægemiddel (inhalationskortikosteroid og langtidsvirkende beta2-agonist) er hensigtsmæssig. 

Det kan være patienter, der ikke er velkontrollerede med inhalationskortikosteroider og korttidsvirkende beta2-agonister ved behov, eller patienter der allerede er velkontrollerede med både inhalationskortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister. 

Begrundelse for Lægemiddelstyrelsens afgørelse

I forhold til afgørelsen lægger Lægemiddelstyrelsen vægt på, at Medicintilskudsnævnet tidligere har vurderet, at kombinationen af LABA og ICS har en veldefineret plads i behandlingen af astma, ligesom nævnet anser kombinationerne af LABA og ICS for ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger i behandling af astma. 

Ydermere lægger Lægemiddelstyrelsen i afgørelsen vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at kombinationer af LABA og ICS har en veldefineret plads i behandlingen af astma, og at behandlingsprisen på Busalair ligger inden for prisspændet for andre markedsførte kombinationer med indhold af LABA og ICS med generelt klausuleret tilskud til blandt andet patienter med astma, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med inhalationssteroid alene.

Lægemiddelstyrelsen finder med henvisning hertil, at lægemidlet har en sikker og værdifuld effekt på en velafgrænset indikation og at prisen på Busalair står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter omfattet af ovennævnte klausul, når behandling med Busalair stilles over for andre markedsførte lægemidler med indhold af ICS og LABA, som også har generelt klausuleret tilskud til visse patienter med astma.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter