Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsyningsvanskeligheder for Spirocort Turbuhaler

Lægemiddelstyrelsen advarer om, at der i den kommende tid kan opstå forsyningsvanskeligheder for AstraZenecas Spirocort Turbuhaler.

Professor Charlotte Ulrik rådgiver læger til i mangelsituationen at overveje andre budesonidholdige produkter på markedet, også selvom de administreres med andet device.

På grund af COVID-19-situationen vil der ifølge Lægemiddelstyrelsen i den kommende periode være forsyningsvanskeligheder for følgende Spirocort Turbuhalere:

Varenummer 035683 - 400 mikrg/dosis 100 doser inhalationspulver

Varenummer 464941 - 400 mikrg/dosis 200 doser inhalationspulver

Varenummer 467241 - 200 mikrg/dosis 100 doser inhalationspulver

Varenummer 464933 - 200 mikrg/dosis 200 doser inhalationspulver 

Samt muligvis:

Varenummer 055509 - 100 mikrg/dosis 200 doser inhalationspulver

Forsyningsvanskelighederne omfatter også de parallelimporterede direkte substituerbare alternativer.

Forventet varighed:

400 mikrg/dosis: Primo maj 2020 til primo juni 2020

200 mikrg/dosis: Ultimo maj 2020 til ultimo juni 2020

Der findes andre steroidbehandlinger 

Budesonid, som er det aktive stof i Spirocort Turbuhaler, er blandt de mest brugte inhalationssteroider i Danmark. Alligevel bør hverken læge eller patient bekymre sig ved udsigt til manglende forsyning, da det fortsat er muligt at få den samme behandling med et andet inhalationssteroid. Der er nemlig andre tilgængelige budesonidholdige produkter på markedet. Disse administreres dog med et andet inhalationsdevice, hvilket betyder, at patienten kommer til at skifte inhalator i en periode. Men efter oplæring i et nyt device skulle patienten ifølge Charlotte Ulrik, professor og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital opnå tilsvarende effekt som ved brug af Spirocort Turbuhaler.

”Når en patient skifter fra en inhalator til en anden, er det vigtigt, at man hos lægen eller på apoteket får grundige instrukser i, hvordan det nye device fungerer. Det er vigtigt, fordi astmamedicinen skal helt ned i lungerne for at have effekt,” siger Charlotte Ulrik og minder samtidigt om, at antallet – og skift – af devices såvidt muligt bør begrænses, da det øger risikoen for betydende fejl, med heraf øget risiko for mangelfuld behandlingseffekt, i teknikken. 

Desuden bør læger og speciallæger være opmærksomme på, at der skal udstedes ny recept, ligesom apoteker bør være behjælpelige med spørgsmål og vejledning udi et eventuelt nyt device.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo